NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Lesní ekosystém Modřanské rokle
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Modřanská rokle
Délka programu/kurzu: 2,5H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 35
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: pozorování obojživelníků u nádrže
Popis: Žáci se dozvídají z tabulí naučné stezky a z výkladu autorky těchto textů základní informace i zajímavosti z přírody tohoto chráněného území. Probírána jsou v rovnováze tato témata - ochrana druhů a území, geologie, byliny, dřeviny, bezobratlí, obratlovci, důraz je kladen na celkové ekosystémové pojetí. Při plánování jednotlivých exkurzí je brán ohled na fenologii (změny jevů v přírodě v průběhu ročních období) i na učivo, které třída právě probírá. Proto mají exkurze vždy jedno dominantní téma - například geologie, hnízdění ptáků, jarní byliny a podobně. Je možno navázat i prací ve třídě. V rámci programu je k dispozici výuková brožura, kterou vydala naše organizace. V závěru žáci vyplňují barevný oboustranný pracovní list. Metody a formy práce: exkurze, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, práce s určovacím klíčem, pozorování, práce s lupou a dalekohledem, sběr a určování biologického vzorku .
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru