NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Vodní ekosystémy Modřanských a Komořanských tůní
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Modřanské a komořanské tůně
Délka programu/kurzu: 2,5H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 35
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: labutí pár na tůních
Popis: Modřanské a komořanské tůně jsou dobře dostupnou, modelovou lokalitou, kde se žáci mohou seznámit s ekosystémem malé vodní plochy a nivního i lužního biotopu. Pozornost je zaměřena na nižší i vyšší rostliny, bezobratlé i obratlovce. Důraz je kladen na celkové ekosystémové pojetí. Při plánování jednotlivých exkurzí je brán ohled na fenologii i na učivo, které třída zrovna probírá. Proto mají exkurze zpravidla jedno dominantní téma - např. migrace a rozmnožování obojživelníků, hnízdění ptáků, vodní rostliny, apod. Žáci plní několik úkolů, samostatně i ve skupinách. Vyzkouší si také sběr rostlin a lov bezobratlých živočichů. Je možné navázat i prací ve třídě. V závěru žáci vyplňují barevný oboustranný pracovní list. Metody a formy práce: exkurze, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, práce s určovacím klíčem, pozorování, práce s lupou, dalekohledem a planktonkou, sběr a určování biologického vzorku.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru