NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Meandry Kunratického potoka
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Meandry Kunratického potoka
Délka programu/kurzu: 2,5H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 35
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: Kunratický potok
Popis: Kunratický les se nachází na území městské části Praha 4 a je dopravně výborně dostupnou lokalitou. Celé území je chráněno jako přírodní památka a je názornou ukázkou lesního ekosystému. Podél meandrujícího Kunratického potoka najdeme les lužní, ve svažitých partiích zachovalé dubohabrové porosty s teplomilnou vegetací. Lokalita je zajímavá rovněž geologicky, a to především výchozy starohorních a prvohorních hornin. Během exkurze plní žáci několik úkolů, samostatně i ve skupinách, vyzkouší si práci s lupou, dalekohledem či určovacím klíčem.Při plánování jednotlivých exkurzí je brán ohled na fenologii i na učivo, které třída právě probírá. Nejhodnotnější je lokalita na jaře, kdy jsou hlavním předmětem zájmu jarní byliny a hnízdící ptactvo. V závěru žáci vyplňují barevný oboustranný pracovní list. Na exkurzi může navazovat práce ve třídě. Metody a formy práce: exkurze, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, práce s určovacím klíčem, pozorování, práce s lupou a dalekohledem, sběr a určování biologického vzorku.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru