NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Lesopark Kamýk a tělocvična v přírodě
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Lesopark Kamýk
Délka programu/kurzu: 2H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: sedmé stanoviště - naučná tabule
Popis: Les Kamýk se nachází na území Prahy 4 a je dopravně dobře dostupnou lokalitou. Jedná se o smíšený les, který byl původně součástí rozsáhlých lesů na jihu Prahy. Z námi nabízených terénních ekoprogramů je tento nejméně náročný, a proto je vhodný zejména pro mladší žáky. Trasa exkurze je krátká, vede nenáročným terénem po upravených cestách. Na sedmi stanovištích se žáci prostřednictvím her a naučných tabulí seznámí především s lesními stromy, ptáky, bezobratlými živočichy a různými metodami lesního hospodaření. U jednotlivých tabulí se nacházejí také dřevěné cvičební prvky, takže součástí ekoprogramu mohou být i pohybové aktivity. Při exkurzi pracují žáci hlavně ve skupinách, v závěru samostatně vyplňují pracovní listy. Při plánování jednotlivých exkurzí je brán ohled na fenologii, jakož i na učivo, které třída právě probírá. Metody a formy práce: exkurze, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, práce s určovacím klíčem, pozorování, práce s lupou a dalekohledem, sběr a určování biologického vzorku, pohybové aktivity.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru