NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Stepní ekosystém Třešňovka
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Sad Třešňovka, Praha 3 a 9
Délka programu/kurzu: 2H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: bývalý třešňový sad
Popis: Areál bývalého sadu Třešňovka leží na hranicích Prahy 3 a 9, je velmi dobře dopravně dostupný. Terén je nenáročný a celková trasa poměrně krátká, exkurze je tedy vhodná i pro žáky nižších ročníků. Jedná se o bývalý sad, který je v dnešní době neudržován a ponechán vlastnímu vývoji, díky čemuž mohou žáci sledovat přirozený průběh sukcese na dané lokalitě. Kromě ovocných stromů je zde poměrně velké zastoupení suchomilných rostlin a trav. Důraz je kladen na celkové pojetí ekosystému včetně potravních vztahů a toků energie. Žáci se kromě rostlin seznámí i s obratlovci a bezobratlými dané lokality. Ekoprogram je veden převážně formou hry, smyslového vnímání a aktivní zkušenosti, žáci plní několik úkolů, samostatně i ve skupinách a vyzkouší si pracovat s určovacím klíčem. Průběh ekoprogramu je přizpůsobován nejen věku žáků, ale také aktuálním jevům v přírodě v závislosti na ročním období. Metody a formy práce: exkurze, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, práce s určovacím klíčem, pozorování, práce s lupou a dalekohledem, sběr a určování biologického vzorku, smyslové vnímání.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru