NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Odpady a obaly
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada
Délka programu/kurzu: 3,5H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
  • v exteriéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: pomůcky k programu
Popis: První část celého ekoprogramu probíhá v hlavním sídle akciové společnosti Pražské služby v blízkosti sběrného dvora. Program se snaží nalézt odpověď na otázku, co jsou to odpady, proč a pro koho jsou nebezpečné, jak lze snížit jejich množství, jaké jsou možnosti opětného využívání či odstraňování odpadu, co patří a co nepatří do které popelnice, co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Žáci se nejprve formou zábavných her a diskuse seznámí s problematikou odpadů a dozvědí se, jak mohou sami přispět ke zlepšení odpadové situace. V druhé části programu jsou postupně formou skupinové práce probírány jednotlivé obalové materiály jako je sklo, kov, plast, nápojový karton, papír, lepenka, karton. Důraz je kladen zejména na jejich historii, životní cyklus, možnosti recyklace a bezpečné likvidace. Na závěr se žáci pokusí porovnávat jednotlivé výrobky a vyzkouší si, zdali umí správně třídit odpad. Od svých spolužáků se dozvědí, na kolik složek sami doma třídí odpad. Poté následuje exkurze do sběrného dvora Šance, technologická linka na zpracování televizorů a monitorů, případně, pokud čas dovolí, exkurze linky na třídění papíru. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, prezentace výsledků skupinové práce, simulační hra, názorné pomůcky, diskuse.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru