NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Globální problémy Země
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada
Délka programu/kurzu: 2,5H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 35
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: pomůcky k programu
Popis: Tento ekoprogram se snaží žákům přiblížit hlavní globální problémy lidstva. Nejprve se seznámí s tím, které statky a služby, jež nabízí naše planeta, jsou nezbytné pro život lidí. Poté je vysvětlen problém stále narůstající světové populace, který je příčinou dalších globálních problémů. Dále se již probírají metodou diskuse a simulačních her jednotlivé problémy, nejprve ty, které souvisí s ovzduším, tedy skleníkový efekt, ozónová díra a znečištění ovzduší. Poté program pokračuje problémy, které se týkají vody - znečištění sladkovodních i slanovodních ploch a nedostatek pitné vody. Třetím tématem je znehodnocení a znečištění půd, ve kterém si žáci osvojí pojmy lithosféra, dezertifikace, půdní eroze, kyselý déšť, odpady a nerostné zdroje. Posledním klíčovým globálním problémem je úbytek tropických pralesů a biologické rozmanitosti. Ekoprogram probíhá zejména metodou brainstormingu, ve které se žáci pokusí sami nalézt příčinu a řešení probíraných problémů. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, prezentace výsledků skupinové práce, simulační hry, názorné pomůcky, diskuse.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru