NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Naše šelmy
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada
Délka programu/kurzu: 2H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: šakal - ústřední téma simulované konference
Popis: Tento ekoprogram je zaměřen na ohrožené charismatické živočišné druhy. V první části si žáci nejprve zopakují, co to jsou šelmy, v kterém geologickém období se na Zemi objevili, čím se vyznačují a rozdělí obrázky všech 17 českých šelem do jednotlivých čeledí. Herní formou se dále dozvědí, jaké je jejich přirozené prostředí, geografický výskyt na mapě České republiky a jak vypadají jejich stopy. Druhá část je zaměřena na naše tři největší a nejohroženější šelmy – medvěda, vlka a rysa, zejména na roční cykly způsobu života. Žáci uplatní v tomto programu matematické znalosti při výpočtu početního stavu šelem ve světě. V poslední části bude diskutována úloha šelem v přírodě, důvody postupného snižování počtů populací, představy o velkých šelmách v literatuře i ústní lidové slovesnosti, kontroverzní téma reintrodukce a návratu velkých šelem do naší země, způsoby ochrany a pravidla správného chování při kontaktu s šelmou. Součástí programu je také simulační hra o potravních řetězcích a potravní pyramidě, na jejímž vrcholu šelmy stojí. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, prezentace výsledků skupinové práce, simulační hra, matematické dopočítání údajů do tabulky, názorné pomůcky, diskuse.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru