NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovce
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či 3
Délka programu/kurzu: 2H/4H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
  • v exteriéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: praktická část programu
Popis: Tento ekoprogram má teoreticko – aplikační charakter. Žáci během prvních 120 minut porozumí problematice invazních druhů obecně a klíněnky jírovcové konkrétně. Formou brainstormingu si nejprve zopakují, co o tomto okrově hnědém motýlku vědí a stanoví si otázky, na které chtějí během programu získat odpověď. Program pokračuje funkcí zeleně v městském prostředí a druhy městských stromů. Žáci se herní formou dozvědí zajímavosti o stavbě, historii a užitku jírovce maďalu pro lidi. Další část programu se již zaměřuje na klíněnku jírovcovou, stavbu těla, životní cyklus, důsledky jejího parazitování na jírovcích, její původ, zavlečení do Evropy a rozšíření do Čech. Následuje simulační hra na téma různých možností ochrany jírovců, jejich výhod a nevýhod a diskuse o dalších českých invazivních druzích. V případě zájmu pokračuje program praktickou ochranu jírovců, kde si žáci vyzkouší hrabání listí nakažené klíněnkou jírovcovou a pytlování buď na pozemku vlastní školy či ve vnitroblocích Prahy 2 či 3 v rámci projektu „Ochrana jírovců na Praze 2 a 3“. Během hrabání je žákům vysvětlen průběh tohoto dlouholetého projektu a jeho výsledky. Na závěr si žáci vyrobí z nasbíraných kaštanů zvířátka, která si odnesou domů. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, puzzle, práce s textem, simulační hra, fyzická aktivita, umělecká činnost, názorné pomůcky
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru