NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Životní prostředí Prahy 2
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada/ Vyšehrad
Délka programu/kurzu: 2H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
  • v exteriéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: Vyšehrad
Popis: S žáky je během ekoprogramu interaktivně rozebrán současný stav a možnosti zlepšení životního prostředí na příkladu konkrétních problémů dané MČ. Žáci prohloubí své znalosti o životním prostředí svého bydliště a pochopí jej jako umělý městský ekosystém s jeho jednotlivými složkami. Zábavnou formou se tak seznámí s živočichy, rostlinami, dřevinami, památnými stromy a osvojí si problematiku klíněnky jírovcové a zdrojů znečištění v dané lokalitě. Všechny vnitřní ekoprogramy probíhají po celý školní rok a žáci si v nich procvičí své schopnosti komunikace, rétoriky, diskuse, pantomimy a kooperace. Program je možné uskutečnit ve škole či formou vycházky po Praze 2. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, práce s mapou, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, puzzle, simulační hra.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru