NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Kamenná tajemství
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Podhoubí
Délka programu/kurzu: 3H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 50
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a příroda (?)
Ilustrační foto:
Popis: Program je zaměřený na geologii, zejména se snaží rozbít představu geologie jako mrtvé nezáživné vědy, snaží se ji představit jako odvětví, kterým je prostoupen náš každodenní život a které je schopné spolunalézat odpovědi na důležité otázky spojené s deskovou tektonikou. Nejprve žáci určují horninové vzorky, přiřazují je k předmětům běžné denní potřeby a představují je spolužákům. Poté se seznámí s horninovým cyklem a zařazují do něj svoje vzorky. Pak hledají souvislosti obrázků – dějů (všechny obrázky mají ve jmenovateli deskovou tektoniku). Na závěr vyznačují na časové ose „kalendář“ Země – historii Země převedenou do měsíců roku.
Pořadatel: Ekocentrum Podhoubí
Url adresa: http://podhoubi.cz/stranka/aktualni-nabidka-EVP
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru