NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Lidské stopy v krajině
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Praha 8 - Trója přírodní park Podhoří
Délka programu/kurzu: 4H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v exteriéru
Cena: 65
Cílová skupina programu/kurzu:
  • Střední školy
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a příroda (?)
Ilustrační foto:
Popis: Studenti nejdříve konfrontují svoje zažité asociace a dosavadní zkušenosti s odborným významem pojmu krajina. Poté na základě předložených materiálů a vlastního pozorování porovnají krajinu Tróji v minulosti a dnes a identifikují její změny dané lidskou činností. Na konkrétních pražských kauzách se následně studenti seznámí s hlavními současnými problémy pražské krajiny a konečně si formou simulační hry zažijí proces územního plánování Prahy a možnosti jeho ovlivnění obyvateli města.
Pořadatel: Ekocentrum Podhoubí
Url adresa: http://podhoubi.cz/stranka/aktualni-nabidka-EVP
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru