NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Krok za krokem vodním tokem
Termín (popis): školní rok 2008/2009, září- říjen a duben - červen
Místo konání: Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr
Délka programu/kurzu: 3 hodiny
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
  • v exteriéru
Cena: 60,-
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 1. stupeň ZŚ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední školy
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a jeho svět (?)
  • Člověk a příroda (?)
Ilustrační foto:
Popis: Porstřednictvím modelu se seznámíme s jednotlivými biotopy od pramene přes jednotlivé úseky vodního toku až k ústí řek. Terénním průzkumem v chráněném území Meandry Botiče budeme sledovat vodní tok a jeho strukturu. Pomocí hydrobiologických pomůcek nalovíme a určíme drobné vodní živočichy. Dozvíme se, jak člověk ohrožuje vodní toky a v čem spočívá ochrana říční krajiny.
Pořadatel: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič
Url adresa: http://www.toulcuvdvur.cz/prog_skoly.asp
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru