NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Žijeme spolu
Termín (popis): školní rok 2009/2010
Místo konání: Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr
Délka programu/kurzu: 2h, 3h
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 2h - 50 Kč; 3h - 60 Kč
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
Ilustrační foto:
Popis: Interaktivní program zaměřený na soužití lidí a zvířat, na uvědomění si vlastních postojů a hranic, na rozvoj komunikace. Děti po řízené diskusi vytvoří „Listinu práv a svobod zvířat“, po skupinách si vyberou konkrétní etický problém soužití zvířat s lidmi a připraví osvětovou kampaň k jeho řešení. Do programu je zařazena řada dalších aktivit dotýkajících se odpovědnosti člověka za život chovaných zvířat.
Pořadatel: Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
Url adresa: http://www.toulcuvdvur.cz/prog_skoly.asp
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru