ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Zátišský potok

TRASA ČÍSLO: 18

příjemná cesta lesem pod ulicí klánovou trasa podél zátišského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje Popis trasy Další návaznosti Zajímavosti Co řekli autoři Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: vytéká z přírodního koupaliště v těsné blízkosti pražského sídliště Novodvorská.
Délka toku: 3,0 km.

Zátišský potok se svým okolím je opravdu hoden svého jména. Tento potok skutečně protéká nečekaně klidnými místy, která jsou při tom takřka obklopena městem a jeho zástavbou.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

K začátku trasy podél Zátišského potoka se dá nejblíže dojet autobusy  MHD. Nejbližší autobusová zastávka je „Lhotka“, která je stanicí autobusů: 121, 150, 197, 198. Od autobusové zastávky se jde ulicí Ve Lhotce kolem kostela Panny Marie Královny míru.

 

Začátek pro cyklisty:

Nejbližší stanicí metra je Kačerov, odkud bohužel k začátku trasy podél Zátišského potoka nevede žádna cyklotrasa. V budoucnu je počítáno s vybudováním cyklotrasy přímo podél Zátišského potoka, která bude v horní části navazovat na cyklostezku Modřanskou roklí a v dolní části se napojí na cyklostezku podél Vltavy (cyklotrasa A 2).

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

K pramenu potoka a začátku trasy

Těsně u autobusové zastávky je moderní kostel Panny Marie Královny míru, kolem kterého se jde k začátku trasy ulicí Ve Lhotce a pak vpravo do ulice U koupadel.

K pramenu Zátišského potoka musíte odbočit z ulice Ve Lhotce do ulice U koupadel. Zátišský potok vytéká z přírodního koupaliště po pravé straně.

Kostel Panny Marie Královny míru

 

Odbočka ke kapličce sv. Petra a Pavla

Pokud budete pokračovat stále rovně na konec ulice Ve Lhotce a ještě několik desítek metrů pokračování ulicí Růženinskou, dojdete ke kapličce sv. Petra a Pavla. Kaplička je schována po pravé straně za poslední vilkou.

Kaplička sv. Petra a Pavla

0

Začátek trasy

Brána koupaliště, z kterého vytéká Zátišský potok. Od koupaliště trasa pokračuje pěšinkou skrz malý park nad další rybníčkem po levé straně.

 

0,4

Hráz druhého rybníku na Zátišském potoce

příjemná cesta lesem pod ulicí klánovouPotok stéká dolů do neupraveného údolí, které je v této horní části pro pěší obtížně průchodné. Musíte proto pokračovat klidnou ulicí Klánovou, z které po postupně odbočuje vlevo dolů několik pěšinek.

 

 

Odbočka z ulice Klánovy

Dolů do údolí k Zátišskému potoku lze odbočit po několika lesních pěšinkách, které vedou k vlastnímu potoku a k třetímu rybníku, schovanému v lese.

 

0,9

Hráz 3. rybníka

V lese naleznete nečekaně romantické prostředí s rybníkem, od kterého vede dolů po proudu několik lesních pěšinek. Pohodlnou chůzí po levém břehu se dostanete k rozcestí několika cest

 

 

Odbočka od rybníka ke kapličce sv. Petra a Pavla

dvorecký potok vtéká do lesního rybníkaDo rybníku vtéká v horní části, z levé strany, nedlouhý Dvorecký potok. Pokud vystoupáte proti toku tohoto malého potůčku, dostanete se po asi 300 metrech zpět ke kapličce sv. Petra a Pavla.

 

1,3

Rozcestí nad sanatoriem

Pěšinka od rybníka končí na rozcestí několika cest. Vlevo nahoru byste došli k hlavní ulici Lhotecké. Cestou mírně vlevo dojdete k pro někoho neobvyklým útvarům z hlíny. Jde o dráhu pro cyklistickou disciplinu nazývanou Dirt Jump. Trasa podél Zátišského potoka pokračuje rovně, v původním směru.

 

1,5

Sanatorium Pronatal

sanatorium na břehu zátišského potokaPěšinka křižuje příjezdovou cestu k sanatoriu Pronatal, které je po levé straně. Trasa pokračuje stále rovně do lesa.

 

1,9

Louka

cesta podél zátišského potoka ústí na louku, kterou byste v praze asi nečekaliPěšinka končí na okraji velké louky, přes kterou se pokračuje rovně a vpravo po okraji protilehlého lesa dolů.

 

2,1

Hráz 4. rybníka

Na dolní straně louky je další rybník na Zátišském potoce. Cesta pokračuje stále rovně po levém břehu.

 

2,3

Ulice V lučinách

Pěšinka končí na rozcestí ulice V lučinách, která stoupá vlevo a ulice V mokřinách, ta vede dolů po pravém břehu potoka. Trasa pokračuje ulicí V mokřinách.

 

2,8

Odbočka vlevo

Z ulice V mokřinách se odbočuje vlevo na mostek přes potok a jde se kolem sezónního občerstvení. Po pravé straně cesty je zahrádkářská osada.

V těchto místech trasa opouští Zátišský potok, protože ten vtéká na oplocené území zahrádkářské kolonie a pokračuje poté areálem zaniklého zahradnictví. V těchto místech probíhá nová výstavba komerčních objektů.

 

3,0

Lávka pro pěší

Cesta obloukem vede k zastávce autobusů číslo: 150 a 253. Na druhou stranu hlavní ulice Československého exilu slouží lávka pro pěší. Pokud chcete pokračovat až k Vltavě, musíte přejít lávku a po parkových cestičkách projít volnou plochu obloukem zpět k ulici Čs. exilu. Podél této ulice vede chodník s několika schody.

 

4,0

Modřanská ulice

Ulice Čs. exilu končí kolmo na ul. Modřanské a přímo naproti je průjezd pod tramvajovou tratí, která zároveň slouží jako protipovodňová hráz. Pokračováním stále rovně ulicí Mezi vodami dojdete k břehu Vltavy.

 

4,6

Ústí Zátišského potoka do Vltavy a konec trasy

Poslední desítky metrů toku Zátišského potoka protékají golfovým hřištěm. Vstup na hřiště je množný při dodržení uvedených pravidel. Podél Vltavy pak vede po navigaci cestička.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Možnosti zakončení trasy podél Zátišského potoka je několik. Pevním jsou autobusové linky číslo: 150 a 253, které mají zastávku pod lávkou pro pěší přes ulici Československého exilu. Druhou možností je několik tramvajových a autobusových linek jezdících podál ulice Modřanské. Další možnost nabízí propojení trasy podél Zátišského potoka na trasu podél potoka Lhoteckého, případně chůze podél Vltavy.

Pro cyklisty:

Trasa podél Zátišského potoka přímo navazuje na cyklostezku podél pravého břehu Vltavy, po které vede cyklotrasa A 2 (dříve značená MO – BR, Modřany – Braník).


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Kostel Panny Marie královny Míru
kostel panny marie královny míru ve lhotce Kostel byl postaven na památku stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dne 3. 11. 1918. Takto vzniklo dvanáct kostelů, jako dvanáct hvězd na svatozáři stržené mariánské sochy. Stavba byla započata v roce 1935 podle projektu arch. Rudolfa V. Svobody. V kostele je umístěna kopie Madony z barokního mariánského sloupu a křížová cesta od Karla Stádníka z roku 1973, vytvořená k tisícímu výročí založení pražského biskupství.

 

   Kaple sv. Petra a Pavla
kaplička sv. petra a pavla, poslední zbytek původní lhotky Poslední památka na původní obec Lhotku. Kaplička byla původně součástí dvora tvořeného obytnou budovou s arkýřem, sýpkou a vjezdovou bránou. Ačkoliv šlo o památkově chráněný objekt, byl v roce 1981 zdemolován.  Dvůr patřil od svého začátku k vyšehradské kapitule. Kaple byla obnovena roku 1987.

 


Co řekli autoři…

Zátišský potok a trasa podél něj nabízí dvě varianty využití. Pro pěší je možné sledovat potok přírodní trasou a pro cyklisty lze paralelně jet po klidné komunikaci, tedy po ulicích Klánova, na dlouhé mezi a V lučinách.

Trasa podél Zátišského potoka je v budoucnu navržena na vedení cyklotrasy, která bude spojovat trasu podél Vltavy s Kamýkem, horním koncem Modřanské rokle a dále povede až do Cholupic.

Tisk 31.8.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 22058 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru