WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

C4  BIOLOGICKÉ FAKTORY

C4.1  SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU PŮVODCŮ NÁKAZ V KLÍŠŤATECH

V roce 2009 pokračovalo monitorování aktuální promořenosti původcem nákazy Lymeské borreliózy a klíšťové meningoencefalitidy ve vytypovaných lokalitách na území hlavního města Prahy, které je cíleně zaměřeno na sledování aktivity přírodních ohnisek nákazy v podmínkách hlavního města.

Klimatické podmínky ovlivnily biologický vývoj klíšťat, zejména v letních měsících, kdy převládalo teplejší proměnlivé počasí. Vyšetřena byla klíšťata ve všech vývojových stadiích. Promořenost klíšťat původcem Lymeské borreliózy byla v roce 2009 v průměru 10,1 %. Nejvyšší pozitivita byla prokázána v lokalitách Praha 9 - Satalická obora (20 %) a Olšanské hřbitovy (18,2 %). Přítomnost viru klíšťové meningoencefalitidy nebyla prokázána.

Přesto je třeba dbát na prevenci (vhodné oblékání, použití repelentů, včasné odstranění klíštěte, včetně dezinfekce místa přisátí klíštěte, očkování) při návštěvě pražské přírody nejen ve výše uvedených lokalitách.

Podrobnější informace Hygienická stanice hl. m. Prahy: www.hygpraha.cz (sekce odborné informace/epidemiologie).

Obr. C4.1.1  Průměrná promořenost původcem Lymeské borreliózy v klíšťatech, Praha, 2003–2009

c4_1_01

Zdroj: HS HMP

Nahoru

C4.2  AEROBIOLOGICKÝ MONITORING OVZDUŠÍ V PRAZE

Výskyt pylu různých rostlinných druhů v ovzduší může ovlivňovat míru potíží alergického člověka. Monitorování výskytu pylu různých rostlinných druhů, vyhodnocení dat a předpověď v průběhu pylové sezóny se provádí v Evropě již od 60. let 20. století. Československo se zapojilo do sítě Evropské pylové informační služby v roce 1992. V roce 2009 bylo na území České republiky v provozu celkem 10 monitorovacích stanic Pylové informační služby (www.pylovasluzba.cz). Pražská stanice je umístěna v areálu Státního zdravotního ústavu ve Šrobárově ulici.

V Praze a obecně v České republice patří k nejvýznamnějším aeroalergenům v jarním období (dominuje pyl stromů) pylová zrna břízy (Betula), v širším pojetí celá čeleď Betulaceae. V letním období jsou jednoznačně nejvýznamnější skupinou aeroalergenů trávy (Poaceae). Výrazně také v tomto období stoupá koncentrace spor plísní v ovzduší, především rodu Cladosporium a Alternaria. Pro podzimní období je typická dominance pylu plevelů, především pelyňku (Artemisia). Pylová zrna ambrózie (Ambrosia), se v posledních letech pravidelně objevují také ve spektru pražských aeroalergenů konce léta a začátku podzimu. S ohledem na explozivní šíření ambrózie po Evropě v posledních letech je třeba výskyt tohoto alergenu pečlivě monitorovat a urychleně zahájit preventivní opatření k jeho eradikaci v oblasti Prahy. V srpnu také obvykle vrcholí sezóna plísní, koncentrace jejich spor v ovzduší řádově převyšuje koncentraci všech pylových alergenů tohoto období.

Pylová sezóna 2009 začala asi o měsíc později, než v předchozím roce – začátkem března. Její průběh je znázorněn v grafu.

Obr. C4.2.1  Koncentrace pylu ambrózie v ovzduší, Praha, 1993–2009

c4_2_01

Zdroj: PIS

Obr. C4.2.2  Koncentrace pylových alergenů v ovzduší, Praha, 2009

c4_2_02

Zdroj: PIS

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011