ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

DALEJSKÝ POTOK

TRASA ČÍSLO: 7

lávka přes dalejský potok u nového mlýna trasa podél dalejského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na západním okraji Prahy, jižně od obce Chrášťany.
Délka toku: 13,5 km.
Velikost povodí: 134,85 km2.

Dalejský potok patří k jedněm z nejoblíbenějších pražských potoků, a to především díky své dolní části, kde protéká Prokopským údolím. Zde také často dochází k omylu, neboť plno lidí zde přejmenovává Dalejský potok na Prokopský, který je popsán samostatně a má tak svoji trasu. Poněkud stranou zájmu výletníků zůstává horní část toku Dalejského potoka, kde je rovněž mnoho zajímavostí přírodních i kulturních a i zde vede velmi pohodlná cesta a naučná stezka.

Pro cyklisty je celá trasa dobře průjezdná. Jedinou malou překážkou jsou dřevěné schody u Nového Mlýna.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Trasa podél Dalejského potoka nabízí několik možných začátků. Pro všechna varianty je společná stanice metra Stodůlky.

Od metra je možné jít přímo ke skanzenu Řepora, kam se dostanete chůzí dolů podél ul. Jeremiášovy a vpravo po bezejmenné komunikaci, která dále směřuje k průmyslovým objektům nedaleko Řeporyjí.

Druhá možnost začátku je popsána jako trasa podél Dalejského potoka.

Začátek pro cyklisty:

Cyklisté mohou využít stejných cest jako pěší.

Stanice metra Stodůlky leží na cyklotrase ŘE – HL (Řepy – Hloubětín). Řeporyjemi prochází cyklostezka číslo: 0013, směřující z Prahy na Karlštejn.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Metro Stodůlky – začátek trasy

Z metra se vyjde směrem ke „skleníku“, to je na opačné straně Jeremiášovy ulice, než je sídliště. Vpravo vede k plechové ohradě asfaltová cesta a dále vlevo podél ohrady. Zde začíná polní cesta vedoucí k usedlosti Chaby.

 

1,0

Usedlost Chaby

Podél usedlosti až na její konec, kde dolů vlevo vede alejí pěšinka (sezónně bývá neprošlapaná a zarostlá). Cesta vede přímo ke kostelu sv. Petra a Pavla.

Pokud půjdete stále rovně dostanete se do Třebonic, odkud ke kostelu vede obloukem silnice.

Chaby

Třebonice

 

1,9

Kostel sv. Petra a Pavla

Od kostela se pokračuje po silnici směrem na Řeporyje.

sv. Petr a Pavel

3,2

Bus zastávka „K Třebonicům“

Zastávka linky 249. Zde se odbočuje vlevo na bezejmennou komunikaci, která vede přímo k metru Stodůlky.

 

3,6

Odbočka vpravo ze silnice

Ze silnice se odbočuje vpravo za závoru, kde je nezpevněná cesta, vedoucí kolem rybníků směrem na Řeporyje

 

3,9

Odbočka ke skanzenu

Asi po 300 metrech je odbočka vlevo k zadnímu vchodu do středověkého skanzenu Řepora.

Řepora

3,9

Z odbočky ke skanzenu se pokračuje v původním směru, t.j. rovně do Řeporyjí a postupně se dojde do ulice Ve výrech, která kolmo ústí na hlavní ul. K Třebonicům.

 

4,4

Ul. K Třebonicům

V ulici K Třebonicům vlevo až do středu Řeporyjí, na Řeporyjské nám.

 

4,8

Řeporyjské nám

Zde mají zastávku autobusy č.: 256, 249, 230 a další. Rovněž se zde setkáte se značkou NS a zelenou turistickou, po které se pokračuje dále.

Řeporyje

5,2

Železniční podjezd

Hlavní ulice vede pod železniční trať, trasa podél Dalejského potoku však vede rovně, po jeho proudu, to je po zelené značce a značce NS.

 

5,2

Odbočka k NPP Požáry

Pokud podejdete trať a zabočíte ihned vlevo, asi po 700 metrech je vpravo odbočka s ocelovým schodištěm k NPP Požáry.

NPP Požáry

5,3

Placatá skála

Zastávka NS.

Placatá skála

5,6

Symbolický vstup do Dalejského údolí

Po obou stranách cesty jsou opracované kamenné sloupy se skleněným přerušením.

NPP Dalejský profil

6,1

Trunečkův mlýn

Po pravé straně jsou ruiny Trunečkova mlýna.

Za mlýnem odbočuje zelená značka i NS vlevo od toku Dalejského potoka. Trasa podél potoka vede přes most.

Trunečkův mlýn

6,5

Ruiny továrny

Trasa míjí ruiny starého průmyslového objektu. Na druhé straně trati jsou lomy. Cesta obchází ruiny, mírně stoupá a na vrcholu ústí na širší cestu.

 

6,7

Zpět na zelené

Cesta obcházející zaniklý objekt se spojuje se zelenou značkou a trasou NS. Zde vpravo po širší cestě.

 

7,4

Dobrá voda

Cesta se mění v zcela nepražskou „ulici“ K dobré vodě a zde začínají první stavení.

 

8,1

 

Železniční zastávka Praha – Holyně

 

8,2

Nový mlýn

Cesta vede přes dřevěný mostek, za ním vpravo do kopce

Nový mlýn je ukryt za železniční tratí.

Nový mlýn

8,4

 

Konec stoupání, cesta vede vpravo prudce dolů přes schody z klád.

 

8,7

Červený lom

Zastávka NS Červený lom. Cesta vede stále rovně a sleduje tok Dalejského potoka.

 

9,4

Soutok s Prokopským potokem

Cesta vyústí na asfaltovou silnici, zde vpravo. Po pravé straně je železniční podjezd kam směřuje odbočka do Klukovic, nedaleko za podjezdem je bývalý Horův mlýn. Soutok je přímo naproti podjezdu. Těsně za soutokem jsou patrné zbytky zaniklého Klukovického koupaliště.

Soutok

Prokopské údolí

Horův mlýn

10,5

Daleje

Po levé straně je mohutná brána vojenského objektu. Cesta vede stále podél potoka po asfaltu, tj. po ul. K Dalejím. Postupně míjíte zastávky NS a možné odbočky na turistické značky.

Dalejské údolí

11,5

Jezírko

Po levé straně je krátká odbočka k jezírku.

Jezírko

12,3

 

Hlubočepská

Cesta ústí na hlavní, je zde zastávka „Hlubočepská“ autob. číslo: 104, 120.

Zde se nabízí Zakončení trasy pro pěší, protože další cesta vede zástavbou po frekventovanější ulici Hlubočepské.

PP Železniční zářez

12,9

Viadukt

Hlubočepská ulice podchází pod druhým viaduktem.

Před viaduktem lze pokračovat po pravém břehu Dalejského potoka, kde je zcela klidná komunikace, která ústí asi po 500 metrech na hlavní ul. Hlubočepskou.

Hlubočepské viadukty

13,6

Odbočka cyklotrasy

Z ul. Hlubočepské odbočuje vpravo cyklotrasa ŘE – HL a vede k břehu Vltavy.

 

14,0

 

Soutok Dalejského potoka s Vltavou

 

14,2

Tramvajová zastávka

Pokud půjdete stále rovně po ul. Hlubočepské, dojdete k moderní tramvajové zastávce, která je součástí zajímavého tramvajového mostu na sídliště Barrandov.

Tramvajový most


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Dalejského potoka lze zakončit buď v Hlubočepích na stejnojmenné autobusové zastávce, případně o dva km dále nasednout na tramvaj.

Další možností je pokračovat pěšky podél Vltavy, případně využít žlutou turistickou značku, která vede nad údolím.

Pro cyklisty:

Trasa podél Dalejského potoka je jednou z nejznámějších a rovněž i nejpoužívanějších tras podél pražských potoků. Celým údolím vede cyklotrasa ŘE – HL. Rovněž další návaznost je zcela bezproblémová, protože trasa podél Dalejského potoka končí na levobřežním předmostí Barrandovského mostu, což je významná cyklistická křižovatka. Je možné pokračovat po CT číslo: 3  a HL - MS nebo na druhém břehu Vltavy po CT: MO – BR, ÚJ – BR.


ZAJÍMAVOSTI

 1,0 km  Chaby
nově obnovená usedlost chaby První písemná zmínka je z roku 1360. V roce 1371 věnovala královna Alžběta, manželka krále Karla IV., usedlost Chaby záduší krteňského kostela.

 

 1,0 km  Třebonice

Obec zmiňovaná poprvé roku 1279, kdy byla prodána Břevnovskému klášteru. Na návsi stojí novogotická, osmiboká kaplička se zvoničkou z roku 1886. Památník padlým za 1. světové války je z let 1924 – 25.

 1,9 km  Kostel sv. Jana a Pavla – Krteň
kostel sv. jana a pavla v krtni V těchto místech bývala vesnice z které se zachoval pouze současný kostel z poloviny 13. století, přestavěný novorománsky roku 1890. Barokní oltář sv. Barbory s obrazem sv. Václava je z roku 1699. Podle pověsti založila tento kostel královna Eliška, manželka Karla IV. Zpráva o zaniklé vesnici je dochována z roku 1434, jinak se nedochovaly žádné informace, patřila do majetku českých králů.

 

 3,9 km  Řepora
středověký skanzen řepora Dřívější jméno je Tuležim. Skanzen imitující život ve středověké vesnici. Kromě každodenní prohlídky se zde pořádají i příležitostné větší akce.

 

NPP Požáry

pozoruhodný vchod do np požáry Chráněný přírodní výtvor, chráněný od roku 1982 na rozloze 3,5 ha jako národní přírodní památka. Opuštěný lom, který odkrývá prvohorní vrstvy siluru a devonu, geologický profil mezinárodního významu.

 

 4,8 km  Řeporyje

Kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. petra a pavla řeporyjích Kostel v Řeporyjích. Na místě dnešního kostela stával románský kostelík. V roce 1772 byl jezuity kostelík přestavěn a z původní stavby se dochovala jen západní apsida s románskou věží.Vnitřní zařízení kostela je rokokové.

 

 5,3 km  Placatá skála
placatá skála je součástí npp dalejský profil Po levé straně je skalnatá plocha, tvořená ze žlutozeleného pískovce a  prachovce. Na vrstvách jsou viditelné stopy po pohybu mořských živočichů.

 

 5,6 km  NPP Dalejský profil
Národní přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 23,78 ha. Paleontologické naleziště, klasický profil ordovikem, silurem a devonem s řadou mezinárodně významných geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin. Významné společenstvo skal s teplomilnými pastvinami s chráněnými a ohroženými druhy.

 

 6,1 km  Trunečkův mlýn
z trunečkova mlýna zbyly jen ruiny Mlýn rodiny Trunečků původem z počátku 19. století. V letech 1910 – 11 byl mlýn přestavěna a vodní kolo nahradila Francisova vodní turbína. Později mlýn poháněl plynový spalovací motor a od roku 1946 motor elektrický. Mlýn byl v roce 1951 uzavřen a v současnosti je z něj pouhá ruina.

 

Mušlovka

Původně stěnový lom, opuštěný již před více jak 70 lety. Dno lomu bylo zavezeno do dnešní podoby lomovým odpadem z okolních lomů. Jméno lokality pochází od skutečnosti, že vrstvy odhalené v lomech se skládají mnohdy jen ze zkamenělin.

 8,2 km  Nový mlýn
lávka přes dalejský potok u nového mlýna Národní přírodní památka, chráněno od roku 1982 na rozloze 12,7 ha. Chráněno jako geologický profil pro hranici spodní – střední devon, naleziště zkamenělin a společenstva teplomilné travní a skalní stepi. Četné zkameněliny ramenonožců, mlžů a trilobitů.

 

 9,4 km  Červený lom

Přírodní  památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 8,2 ha. Jde o klasický profil svrchním silurem a spodním devonem a paleolontologické naleziště. Významné společenství teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

 9,4 km  Soutok
soutok dalejského a prokopského potoka

Soutok Prokopského a Dalejského potoku. V těchto místech dosahují skalní stěny výšky až 70 metrů. Nad soutokem bylo Butovické hradiště (viz PROKOPSKÝ POTOK ).

 9,4 km  Prokopské údolí
skály pr prokopské údolí nad bývalým klukovickým koupalištěm těsně nad klukovickým koupalištěm jsou skály pr prokopského údolí nejvyšší Přírodní rezervace. Chráněno od r. 1982 na rozloze 101,53 ha. I přes značné postižení činností člověka při výstavbě železnice, silnice, sídlišť a provozem lomů je Prokopské údolí  jedním z přírodovědecky nejcennějších území v Praze. Krasové území s četnými lokalitami zkamenělin, stepní a lesostepní společenstva. Bylo zde zjištěno přes 400 druhů rostlin, z toho 26 chráněných. V prehistorických dobách místo četných osídlení v jeskyních.

 

 9,4 km  Horův Mlýn
chátrající horův mlýn Je těsně u soutoku Prokopského a Dalejského potoku, skryt za železniční tratí. Mlýn byl postavený v období 1599 – 1620 a později několikrát přestavěn. Objekt je památkově chráněn.

 

 10,5 km  Dalejské údolí
pohodná cesta dalejským údolím Díky svému složení (vápence) se  v 19. století Dalejské údolí stalo silně průmyslovou lokalitou. Další vývoj území opět představuje značnou devastaci.

 

 10,5 km  Daleje

V těchto místech žil v 11. století poustevník sv. Prokop, pozdější opat slovanského benediktinského kláštera na Sázavě. Žil u 120 metrů dlouhé jeskyně, která byla původně útočištěm pravěkého člověka. Bývala zde i poustevna z roku 1715. Jeskyně zanikla lomovou těžbou v letech 1883 až 1887. V průběhu 2. svět. války zde okupanti vybudovali podzemní objekt. Ten v období socialismu obsadila armáda, která dále razila štoly a v roce 1975 odstřelila i kostelík sv. Prokopa.

 11,5 km  Jezírko
skalní jezírko v prokopské údolí Vzniklo po odstřelu skály v roce 1905. Původní dno lomu bylo 12 metrů pod hladinou vody. Jezírko má podzemní přítok a odtok vody, není tedy napájeno vodou dešťovou. Jezírko je dlouhé 107 metrů, široké 26 metrů a díky usazeninám hluboké již jen 10 metrů.

 

 12,3 km  PP Železniční zářez

Od roku 1988 přírodní památka o rozloze 0,55 ha. Geologický profil hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím (devon). Klasické naleziště zkamenělin devonské fauny a flóry.

 12,9 km  Hlubočepské viadukty

Součást Pražského Semmeringu, který patří k Buštěhradské dráze. Viadukt je z roku 1872 a je 21 metrů vysoký, má šest oblouků a je významnou technickou památkou a krajinotvorným prvkem. V zářezu železniční trati je naleziště nejstarší suchozemské flóry v Čechách ze středního devonu.

 14,2 km  Tramvajový most

Most pro tramvaj na sídliště Barrandov. Unikátní stavba, dokončená v roce 2003. Most byl na podpěry z hora vysunut.


Co řekli autoři…

Výlet do Prokopského údolí je jedním z nejčastějších cílů pro Pražany toužící po klidném a romantickém prostředí. Nejnavštěvovanější je úsek mezi Hlubočepy a soutokem s Prokopským potokem. Neméně zajímavá a ještě klidnější je horní část od Klukovického koupaliště až do Řeporyjí, odkud je automobilový provoz zcela vyloučen, případně je nemožný. Navíc tato část nabízí méně známé nebo obvyklé zajímavostí (NPP Požáry, Řepora).

Pro cyklisty:

Pro cyklisty je celá trasa průjezdná bez větších problémů. Obtížnějším místem je cesta mezi usedlostí Chaby a kostelem sv. Jana a Pavla, která však jde objet po silnici přes Třebonice. Ve vlastním údolí je nebezpečným místem krátký úsek za Novým mlýnem, kde jsou dřevěné schody. Bohužel na závěr je vedena oficiální cyklostezka po ul. Hlubočepské, kde se při výstavbě tramvajového mostu nevybudovala cyklostezka. Tento úsek lze velmi elegantně objet po ul. Holyňské, která vede těsně podél potoku a jde vlastně o široký chodník.

 

Tisk 26.9.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 21727 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru