ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.6: Chuchle - Kosoř aneb Od zvířat živých k tvorům zkamenělým

trasa CHUCHLE - KOSOŘ, ilustrační foto (výhled na Černé rokle) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.6 - Chuchle-Kosoř, náhled (po kliknutí orientační mapka)

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


Úvod

Trasa je, oproti ostatním, poněkud náročnější na vzdálenosti a o několik prudších stoupání. Takřka celá cesta vede přírodou, případně původní vesnickou zástavbou. Pouze při křížení nového silničního obchvatu Prahy u Lochkova se setkáte s moderním ruchem velkoměsta.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Pro kočárky je trasa jako celek nevhodná.

Náročná trasa, překonává několik převýšení a jako celek je i poměrně dlouhá.

Trasa je nevhodná pro cyklisty. Pohodlně lze projet pouze části.


Průběh trasy

Malá Chuchle – Velká Chuchle – Lochkov – Radotín – Kosoř.

Celková délka trasy je lehce přes 12 km, s odbočkou na vyhlídku v Kosoři je pak delší o asi 1,2 km.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

Malá Chuchle

Začátek trasy je na levém břehu Vltavy u autobusové zastávky Malá Chuchle, kam jezdí asi sedm linek městských autobusů. První kroky vedou do původní zástavby Malé Chuchle, kde v ulici Zbraslavské začíná žlutá turistická značka, která vás provede zástavbou až do lesa a vzhůru k altánku. V této části zároveň sledujete průběh zdejší naučné stezky.


 

 0,7 km

Altánek

Několik metrů pod altánkem, dole nad roklí je nenápadná, ale na Prahu unikátní vodní kaple. Za ní pokračujte po žluté značce, která se stáčí vlevo a stále stoupá.

1,4 km

mini zoo

Těsně pod vrcholkem stoupání dojdete k lesní zoologické zahradě s dětským hřištěm a sezonním občerstvením. Zde je příhodnější opustit žlutou značku, pokračuje přímo západním směrem a pokračovat vlevo po naučné stezce. Po levé straně budete mít přírodní rezervaci Chuchelský háj.

Přírodní rezervace Chuchelský háj
2,2 km

kostel

Naučná stezka vede po asfaltové cestě ke hřbitovu a nedalekému kostelu sv. Jana Nepomuckého, od kterého je velmi pěkný výhled dolů na Prahu. Od hřbitova pokračujte stále po asfaltové cestě, zprava se asi po 400 metrech opět přidá žlutá značka, která vás doprovodí až do Velké Chuchle. Zde procházíte přírodní rezervací Homolka.

 kostel sv. Jana Nepomuckého

Přírodní rezervace Homolka

3,2 km

Velká Chuchle

Cesta se začne svažovat a zanedlouho vstoupíte do zástavby Velké Chuchle do ulice Pod akáty, kterou můžete pokračovat až do středu Chuchel a přes ulici Starochuchelskou dojdete na náměstí Chuchelských bojovníků.

 
 4,4 km

nám. Chuchelský bojovníků

Před vámi je delší stoupání chuchelskými ulicemi, které vám zkrátí několik schodů a cest pro pěší. První vede přímo z náměstí Chuchelských bojovníků do ulice Na hvězdárně, druhé pak zkracuje serpentinu ul. Na hvězdárně. Dále stoupejte mezi vilkami ulicemi Novochuchelskou, Na Libři a Bílčickou, která končí pod novou bytovou výstavbou.

 
5,4 km

konec zástavby

Po vaší pravé straně končí nová zástavba, po levé straně máte les a přírodní památku Nad Závodištěm. Před vámi je vodárenský objekt, u kterého končí asfaltová komunikace. Další cesta vede vlevo k lesu, kde po jeho okraji vede malá pěšinka, která se časem rozšíří na pohodlnější cestu. Správný směr vám pomohou určit červené pruhy na stromech, které značí chráněného území, které budete mít celou dobu po levé ruce.

Přírodní památka Nad Závodištěm
 6,1 km

ul. Polní

Lesní cesta ústí kolmo na ulici Polní, která lemuje zahrádkářskou osadu. Zde odbočte vpravo do mírného stoupání a na konci vlevo po ulici Lochkovské.

 
6,5 km

ul. Lochkovská

Ulice Lochkovská navazuje na ulici Na hvězdárně, s kterou jste se setkali ve Velké Chuchli. Pokud nechcete jít lesem PP Nad závodištěm, můžete jít z Chuchel stále po této komunikaci.

Chůzí ulicí Lochkovskou projdete zahrádkářskou osadou a dále mezi poli dojdete do Lochkova.

7,3 km

Lochkov

Vstupujete do Lochkova, po levé straně budete mít fotbalové hřiště, zde odbočte vpravo do ulice K Lahovské, která vás dovede do centra Lochkova. Z centra městské části vyjděte ulicí Za ovčínem.

Lochkov
8,2 km

boží muka

Kousek za posledním domem jsou nově opravená boží muka a za nimi je již patrný Pražský okruh a přes most vjezd do Lochkovského tunelu. Přes dálnici vás převede nově vybudovaný most a za ním sestoupíte k rodinným domkům. Pokračujte stále rovně podél domků, až na konec zástavby.

Lochkovský tunel
9,0 km

do lesa

Za posledním domem vede do lesa širší cesta, která má prvních několik metrů asfaltový povrch, ale brzo se změní na přírodní lesní pěšinu. Po levé straně bude značka přírodní rezervace Slavičí údolí.

Přírodní rezervace Slavičí údolí
9,3 km

Radotín

Lesní cesta klesá k prvním ulicím Radotína. Projdete ulicí nejprve ulicí Jarkovskou, prudce vpravo ul. Safírovou a na jejím konci pěšinkou vlevo dolů do Ledvické, na jejím konci dolů k hlavní ul. K cementárně a po chodníku vpravo k autobusové zastávce V Sudech. Zde ul. K cementárně přejděte a pokračujte pod železniční most.

10,1 km

V Sudech

U železničního mostu začíná pro motorová vozidla uzavřená komunikace V Sudech, ale také po pravé straně národní přírodní památka Černé rokle a zanedlouho po pravici přírodní rezervace Klapice. Celým působivým údolím prochází pohodlná asfaltová silnička, vedoucí až do Kosoře.

Národní přírodní památka Černé rokle

Přírodní rezervace Klapice

11,1 km

Mydlárna

Z asfaltové cesty u samoty Mydlárna odbočte vpravo směrem ke stavení. Zde začíná lesní pěšinka stoupající přímo do Kosoře. Cesta vede velice pěkným údolím, kde teče malý potok, který zde vytváří kaskády s pěnovcem.

pěnovec
11,8 km

Kosoř

Pěšinka ústí do Kosoře, do uličky Nad vodárnou. Zde je vhodné udělat odbočku k velmi působivé vyhlídce.

Odbočka k vyhlídce.

Od vyústění pěšinky pokračujte vpravo ulicí Nad vodárnou, která vás dovede do ulice Dolejší, tou vpravo, až na její konec. Zde je prostranství s velice pěkným výhledem na Černou rokli, kterou jste před chvilkou stoupali. Celá odbočka, tam i zpět, je dlouhá asi 1200 metrů.

11,8 km

Kosoř

další pokračování trasy vede na opačnou stranu, než odbočka k vyhlídce, tedy vlevo ulicí Nad vodárnou, která vás dovede na náves v Kosoři.

Kosoř
12, 2 km

konec trasy

Z návsi je to již jen kousek ulicí Průběžnou na prostranství s odpočívadlem autobusovou zastávkou příměstských linek 303 a 313, zde je konec celé trasy.


Zajímavosti

0 km Malá Chuchle
 Malá Chuchle

Malá Chuchle je velice zajímavá městská enkláva, která se vymyká okolnímu ruchu velkoměsta. Původně obě Chuchle tvořily jeden celek, dvě jsou pak odděleně uváděny od 1. poloviny 13. století. Malou Chuchli tvoří státem chráněných barokních a klasicistních staveb a kostelík Narození Panny Marie. V minulosti zde opravdu byly lázně, které zásoboval Malou Chuchli pitnou vodou až do roku 1984.

 

0,7 km  vodní kaple
 Vodní kaple

Kaple zasvěcená Panně Marii byla postavena v druhé polovině 18. století a stojí nad krasovým pramenem. Opodíl teče malý potůček zvaný Lázeňský nebo též Čertova strouha.

 

1,4 km PR Chuchelský háj
 

Přírodní rezervace Chuchelská háj zahrnuje nejen původní lesní porosty, ale také skalnatý, východně orientovaný svah nad tratí. Území o rozloze 20 hektarů je chráněno od roku 1982 a jsou zde chráněna přirozená lesní společenstva a skalní teplomilná vegetace, rovněž jsou zde naleziště zkamenělin v silurských vápencích.

 

2,2 km kostel sv. Jana Nepomuckého
 Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostelík na dominantním místě nechal v roce 1729 postavit na své náklady polský šlechtic, jako projev vděku za vyléčení v chuchelských lázních. Kostel stojí na místě, kde od 16. století žili poustevníci.

 

2,2 km PR Homolka
 

Přírodní rezervace Homolka se nachází na levém břehu potoku Vrutice, má rozlohu necelých 13,5 hektaru a k vyhlášení došlo v roce 1982. Homolku tvoří členité skalní stráně se třmi lomovými stěnami. Jeden z bývalých lomů odkrývá profil od siluru po spodní devon, jedná se o významné paleontologické naleziště. Zároveň se jedná o velice cennou lokalitu se stepní vegetací, kde bylo zjištěno na 742 druhů motýlů.

 

 5,4 km PP Nad Závodištěm
 Pěšina nad PP Nad Závodištěm

Kaple zasvěcená Panně Marii byla postavena v druhé polovině 18. století a stojí nad krasovým pramenem. Opodíl teče malý potůček zvaný Lázeňský nebo též Čertova strouha.

 

7,3 km Lochkov
 Náves v Lochkově

Lochkov je písemně poprvé připomínán v roce 1399, kdyže měl sídlo Vavřinec z Lochkova, dvorský tesař krále Václava IV. K Praze byla obec připojena v roce 1974. Původní lochkovský pivovar je přestavován na bytový komplex. V malém zámečku, který vznikl v 19. století přestavbou panského domu, sídlí nyní úřad městské části.

 

8,2 km Lochkovský tunel a most
 Tunel u Lochkova

V těsné blízkosti Lochkova prochází Pražský okruh složitým územím, nevznikly mosty a k Radotínu, tedy k Vltavě silnice sestupuje tunelem. Tunel je dlouhý 1642 metrů a jeho stavba byla zahájena v roce 2006 a je tvořen dvěma samostatnými tubusy. Tubus klesající je dvou pruhový, v opačném směru, tedy stoupající je třípruhový. Na tunel navazuje most přes Slavičí údolí a zanedlouho navazuje Lochkovský most, dlouhý 421 metrů, vysoký až 65 metrů.

 

9,0 km PR Slavičí údolí
 

Přírodní rezervace Slavičí údolí je tvořená údolím, kterým protéká Skalní potok. Jsou zde chráněny především louky v okolí potoka, ale také mokřad se silným pramenem Slavičákem a skalnatý hřbet, který uzavírá jižní stranu údolí. Slavík zde již nehnízdí a je možné jej zastihnout pouze při tahu.

 

10,1 km NPP Černá rokle
 Výhled na Černou rokli

Národní přírodní památka Černé rokle se rozkládá na levém břehu Šachetského potoka mezi Kosoří a Radotínem, má rozlohu asi 13,32 hektarů a byla vyhlášena v roce 1970. Jedná se o geologicky a paleontologicky významné území.

 

10,1 km PR Klapice
 

Přírodní rezervace Klapice se nachází na pravém břehu Šachetského potoka, kde vytváří strmý ostroh, má rozlohu přes 16 ha a byla vyhlášena v roce 1988. Jedná se o významné naleziště zkamenělin v siluru.

 

11,1 km Pěnovec
 Potok s pěnovcem

Pěnovec je odrůda travertinu, tedy druh sladkovodního vápence, který vzniká ve vodních tocích. Protože pěnovec vzniká, sráží se poměrně rychle, může obsahovat i fosilie soudobých organismů. Pěnovec na první pohled působí jako vrstva bahna, jeho povrch je však pevný.

 

11,7 km Kosoř
 Kaple sv. Anny v Kosoři

Nejcennější stavbou v Kosoři je kaple sv. Anny, stojící na návsi. Stavba vznikla v roce 1722 společně s barokním zámečkem. Kaple se dochovala dodnes, v roce 2006 byla zrekonstruována. Zámeček byl v roce 1908, při přestavbě Kosořského dvora, přebudován na byty.

 


Zhodnocení pro cyklisty

Trasa jako celek není pro cyklisty příliš vhodná. Střídají se zde pohodlné úseky s místy na kole velmi obtížně průjezdnými. Cyklisté se rádi projíždí horní částí Chuchelského háje, zajímavé jsou rovněž silničky v oblasti Na hvězdárně a v okolí Lochkova. Příjemná je jízda Černou roklí po silničce mezi Radotínem a Kosoří.

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 59678 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru