ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.7: Vyšehrad - Braník aneb Přes hory a doly na pravém břehu Vltavy

trasa VYŠEHRAD - BRANÍK, ilustrační foto (Vyhlídková stavba na Dobešce) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.7 - Vyšehrad-Braník, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


 

Úvod

Cesta přes hory a doly, tak by se dala s nadsázkou charakterizovat tato trasa, která skutečně překonává několik údolí a výstupů z nich. Přestože se budete pohybovat poměrně blízko centra Prahy, budete překvapeni kolik parků, zahrad a přírodních zákoutí je i zde ukryto.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Nevhodné pro výlet s kočárkem, schody a prudší stoupání.

Pro osoby se sníženou pohyblivostí náročná trasa, dlouhé schody a stoupání.

Trasa nevhodná pro jízdu na kole.


Průběh trasy

Vyšehrad – Kavčí hory – Dobeška – Braník.

Celková délka trasy je do devíti km.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

metro Vyšehrad

Začít trasu můžete od stanice metra Vyšehrad, od níž projdete po terase před Kongresovým centrem k areálu Vyšehradu.


 

 0,5 km

Táborská brána

U Táborské brány si můžete vybrat, zda pokračovat přímo dále po popisované trase nebo si prohlédnout areál Vyšehradu a jeho sady, vyhlídky a všechny zajímavosti. Vlastní trasa pokračuje od Táborské brány dále, podél hradby, okolo tenisové haly, stále rovně do průchodu moderním domem.

 Vyšehrad
 1,2 km

Jedličkův ústav

V nové budově Jedličkova ústavu je vytvořen průchod, který nabízí posezení v netradiční kavárně Takavárna. Přímo na druhé straně průchodu čeká velice příjemné překvapení v podobě pěkného parku Na Topolce, který navíc nabízí netradiční výhled na Prahu. K vyhlídce musíte ujít asi 150 metrů směrem vpravo.

Jedličkův ústav

Takavárna

park Na Topolce

1,5 km

ulice Na Topolce

Další cesta vede klidnou ulicí Na Topolce, až k ulici Sinkulově, zde vlevo na křižovatku s ulicí Na Klikovce.

 
2,0 km

kostel sv. Pankráce

Těsně nad křižovatkou stojí kostel sv. Pankráce, za kterým je malý parčík. Ulicí Na Klikovce dojdete na další křižovatku, kterou kolmo přejdete.

 kostel sv. Pankráce
2,3 km

ul. Pod Děkankou

Ulice Pod Děkankou mírně stoupá a kolem areálu vysokoškolských kolejí dojdete k moderní komerční zástavbě.

 
2,9 km

ul. Pujmanové

Zde odbočte mírně vlevo a administrativní objekt obejděte po širokém chodníku po jeho levé straně, půjdete souběžně se širokou ulicí Pujmanové až ke křižovatce s ulicí Hvězdovou po levé straně.

 
 3,3 km

Centrální park

V těchto místech odbočte vpravo, zde začíná Centrální park Pankrác, který projděte. Uprostřed je další zajímavá příležitost k občerstvení, tréninková kavárna Na půl cesty.

Centrální park Pankrác

kavárna Na půl cesty

3,7 km

konečná autobusu

Na opačném konci Centrálního parku je konečná autobusové linky 188 Kavčí hory. Dále pokračujte v původním směru, tedy rovně do ulice Nad Pekařkou, která slouží spíš jako parkoviště osobních automobilů zaměstnanců České televize, jejíž objekty budete mít po pravé straně.

 
4,2 km

odbočka

Minete objekty ČT a následně i fotbalové hřiště, za jeho oplocením je odbočka vpravo, mírně dolů. Na jejím konci odbočte vlevo.

4,5 km

park

Po levé straně začíná park nad přírodní památkou Podolský profil. Parkem vede několik cest a je z něj pěkný výhled nad plaveckým bazénem v Podolí. Pokud projdete celým parkem, dojdete k rohu oplocení hřiště po levé straně.

Přírodní památka Podolský profil
5,0 km

pěšinka dolů

Na tomto rohu začíná vpravo malá cesta s betonovým povrchem, která klesá dolů k Vltavě. Zanedlouho dojdete k osamělému domu, za kterým jsou vpravo dolů schody, po kterých dojdete až k ulici Podolské.

5,3 km

Dvorce

Nyní jste došli do místa, kde si můžete zvolit jak pokračovat dále, protože jste u autobusové zastávky linky číslo 124, která vám může ulehčit stoupání na Dobešku. Pokud zvolíte autobus, vystupte na zastávce Na Dobešce.

Jestli chcete pokračovat dále pěšky, přejděte frekventovanou Jeremenkovu a na opačné straně pokračujte podél tramvajové smyčky klidnou ulicí Podolskou a vlevo do ulice V podhájí.

5,6 km

ulice V Podhájí

Ulice V podhájí vás dovede k ulici Nad lomem, která odbočuje ostře vpravo a obloukem vede k autobusové zastávce Na Dobešce, tedy do míst, kde se spojují obě varianty, jak vystoupat na Dobešku.

6,6 km

Na Dobešce

Z ulice Nad lomem odbočte vpravo do ulice Na Dobešce, na jejímž konci vede cesta vlevo do lesa. Dojdete na travnatou louku s malou vyhlídkovou věží, která je těsně nad prudkým srázem a PP Branické skály. Projděte celým parkem a lesem podél oplocení sportoviště, kde je rovněž ukryt bývalý lom, a dojdete k dětskému hřišti a nedalekému divadlu.

vyhlídková věž

PP Branické skály

7,2 km

Stará cesta

Do ulice Nad lomem vstoupíte z lesa a odbočte vpravo do klesající Staré cesty, která vás zajímavým způsobem dovede dolů do ulice Branické.

7,6 km

ulice Branická

A jste nazpět ve městě, jde však o klidnější ulici lemovanou původní branickou zástavbou z dob, kdy tato místa byla daleko před Prahou, navíc od ruchu města oddělena Vyšehradskou skálou, kde ještě nebyl prokopán tunel. Pokračujte rovně ulicí Branickou.

7,9 km

Dominikánský dvůr

Přibližně uprostřed ul. Branické stojí po pravé straně Dominikánský dvůr. Pokračujte stále Branickou ulicí.

Dominikánský dvůr
8,3 km

Branické náměstí

Konec této trasy může být na Branickém náměstí, kde je i zastávka několika autobusových linek.


Zajímavosti

 

0,5 km Vyšehrad
 Výhled z Vyšehradu

Rozepisovat se o zajímavostech a pamětihodnostech Vyšehradu vydá na samotnou publikaci, ostatně jen procházka po areálu vám zabere možná tolik času, jako samotný výlet. Na Vyšehradě stojí přinejmenším za procházku Karlachovy a Štulcovy sady a samozřejmě Vyšehradské sady s krásnými výhledy.

 

1,2 km Jedličkův ústav
 

Historie Jedličkova ústavu na Vyšehradě se začala psát v roce 1913.

 

1,2 km Takavárna
 

Kavárnu provozuje od roku 2007 Jedličkův ústav a školy ve spolupráci s občanským sdružením Borůvka. Jedná se o tréninkové pracoviště pro mladé lidi s tělesným postižením.

 

1,2 km park Na Topolce
 Park Na Topolce

Nevelký park nad prudkým svahem k Vltavě prodělal v roce 2003 velkou úpravu jak cest, tak i vlastní zeleně. Součástí parku je i altán, stojící v místech tanečního parketu. Park je vybaven automatickým závlahovým systémem.

 

2,0 km kostel sv. Pankráce
 Kostel sv. Pankráce

V těchto místech stávalo několik svatyň, které však byly postupně zničeny. V základech tohoto kostela jsou patrny zbytky původní rotundy, která je asi jednou z největších v ČR.

 

3,3 km Centrální park Pankrác
 Centrální park Pankrác

Prostranství s parkovou úpravou, která však je značně poznamenána zubem času. Původně zde byla řada plastik a vodních prvků, které jsou nyní buď nefunkční, nebo zcela zmizely. V současnosti je zde prováděna výsadba nových stromů a osazování informačních tabulek o příslušných dřevinách.

 

3,3 km kavárna Na půl cesty
 Kavárna Na půl cesty

Tréninková kavárna poskytuje intenzivní trénink pracovních a sociálních dovedností pro lidi s krátkou zkušeností s psychotickým onemocněním. V kavárně se uskutečňuje řada kulturních programů.

 

4,5 km PP Podolský profil
 

Přírodní památka Podolský profil tvoří bývalý stěnový lom ve svahu nad Vltavou, který obepíná plavecký areál v Podolí. Jedná se o významný krajinný prvek a naleziště zkamenělin. Území o rozloze 2,75 hektaru je chráněno od roku 1988.

 

6,6 km vyhlídková věž
 Vyhlídková stavba na Dobešce

Nevysoká, dřevěná vyhlídková věž je dílem arch. Davida Vávry.

 

6,6 km PP Branické skály
 

 

 

7,9 km Dominikánský dvůr
 Bývalý dominikánský dvůr

Vznik dvora lze datovat do rozmezí roků 1610 až 1750. Další historie dvora je velice pestrá, například právě zde se nacházel branický pivovar, který vystřídal až velký a slavný pivovar, jenž již nyní (2010) také pivo nevaří. V roce 1912 zde bylo i kino. Z původního barokního dvora se zachovala tři křídla a věž s z roku 1761, na jejíž stěně je dodnes dochován reliéf Krista na kříži a klečícího dominikána.

 


Zhodnocení pro cyklisty

Tato trasa není pro projetí na kole opravdu příliš vhodná. Hlavním důvodem je několik dlouhých schodů, kde se na kole skutečně neprojedete. Nicméně náhorní části trasy, tedy především okolí Centrálního parku a Dobešky je pro jízdu na kole vhodné. V dolní částí, tedy nedaleko ulice Branické, je řada cyklostezek podél Vltavy a Komořanského potoka.

 

 

 

 

 

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 63690 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru