ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady

Letenské sady

[ Úvodní popis Základní charakteristika Orientační mapa Ostatní mapy ZajímavostiFotogalerie další ]

Ilustrační foto - léto na Letné 

Park Letenské sady je jeden z prvních veřejných městských parků promenádního charakteru. Byl vybudovaný na hraně letenského svahu v poslední čtvrtině 19. století a dnes je zařazen mezi parky celopražského významu. Jeho rozloha je přibližně 46,5 ha (včetně letenského svahu). V minulosti byl park pojmenován letná hora, tj. hora obrácená na letnou (tedy jižní stranu). Rozsáhlý park je na jihu vymezen prudkým svahem vedoucím k nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše, na severu ulicí Milady Horákové a ulicí Kostelní, na východě ulicí Františka Křižíka a Nad Štolou a na západní straně bývalou hradební zdí bašty sv. Tomáše a ulicí Badeniho.
Letenské sady jsou využívány nejen k promenádním procházkám,  rekreaci či společenským účelům, ale také k různým sportovním a kulturním aktivitám. V parku si najde vyžití každá věková skupina. Milovníci kolečkových bruslí jistě ocení vybudovanou in-line dráhu, cyklisté pro změnu cyklostezku, která parkem prochází (součást cyklotrasy A1 – severojižní páteřní trasy), nachází se zde několik dětských hřišť, odpočinkových míst a romantických zákoutí. Návštěvníkům jsou k dispozici také restaurace, rekreační louky a pikniková místa. Z promenádní cesty na okraji svahu se otevírá řada atraktivních pohledů na Prahu.


Aktuality

(probíhající a plánované práce v parku, akce pro veřejnost)

 

Základní údaje:

Park náležející do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Území MČ: MČ Praha 7
Katastrální území: Holešovice
Výměra dle pasportu zeleně: celková výměra 46,5 ha
Nadmořská výška: 192 - 230 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha
Správce parku: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Údržba parku: JENA firma služeb - Ing. Jan Švejkovský

orientační mapka (poloha v Praze) - Letenské sady


Přístupnost pro veřejnost, vstupy a spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

 • Bezbariérové vstupy do parku:
  • z Gogolovy a Badeniho ulice (ze zastávky “Chotkovy sady“ tramvají č. 8 a 12),
  • z ulice Milady Horákové (ze zastávka “Sparta" tramvají č. 1, 5, 12, 25, 26),
  • z ulice Na Špějcharu (ze zastávky "Špejchar" tramvají č. 5, 25),
  • z ulice Nad Štolou a Muzejní,
  • z Kostelní ulice (ze zastávky "Strossmayerovo nám." tramvají č. 6,12, 17, 24, 26)
  • z ulice Skalecká a Fr. Křižíka
 • Vstupy do parku se schody:
  • z nábřeží Edvarda Beneše (od zastávky "Čechův most" tramvají č. 8, 17) - nahoru po schodech k bývalému "Stalinovu pomníku"
  • z nábřeží Kapitána Jaroše (při vjezdu do Letenského tunelu) - nahoru po schodech ze zastávky "Nábřeží Kapitána Jaroše" tramvají č. 5, 17, 24, 26
 • Návaznost na trasy metra
  trasa C, stanice Vltavská (dále tram č.1 nebo pěšky);
  trasa A, stanice Hradčanská (dále tram č. 1, 5, 8, 18, 20, 25, 26 nebo pěšky)
  trasa A, stanice Malostranská (dále tram č. 8, 12, 17, 18, 20)
  trasa A, stanice Staroměstská (dále tram 17, 18)
  trasa B, stanice Náměstí Republiky (dále tram 5, 8, 24, 26)

 Informace, kontakt:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru), 
Ing. Vladimír Bendl, Tel.: 23600 5830, vladimir.bendl@praha.eu


Orientační mapa:

1 Hanavský pavilon, 2 plošina s metronomem (původně s pomníkem J.V. Stalina), 3 Letenská pláň, 4 Letenský zámeček, 5 hudební pavilon, 6 pavilon Expo ´58, 7 historický kolotoč, 8 Zemědělské muzeum, 9 Národní technické muzeum, 10 Kramářova vila, 11 Bílkova vila

Letenské sady, orietační mapka (náhled, 650 pxl)

Letenské sady, legenda k orientační mapce


Zajímavosti

Pavilon Expo 58 (6)
Pavilon Expo 58Na světové výstavě Expo 58 získalo Československo Zlatou hvězdu a dalších třináct významných ocenění za moderně architektonicky řešenou restauraci. Ta byla po výstavě převezena z Bruselu do Prahy a umístěna do Letenských sadů. Autory návrhu pavilonu jsou František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný. více
GPS: 50°5'47.092"N, 14°25'47.326"E

 

Letenský zámeček (4)
Letenský zámečekLetenský zámeček je novorenesanční budova postavená ve stylu italské vily v roce 1863 podle projektu architekta Ignáce Vojtěcha Ullmanna. Tvoří dominantu Letenských sadů již více než 140 let a je oblíbeným výletním místem Pražanů. V době totality restaurační budova značně chátrala, ale v roce 1992 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. V současné době slouží Letenský zámeček jako restaurační zařízení s jedinečným výhledem na město. více
GPS: 50°5'46.750"N, 14°25'32.142"E
více na stránkách PIS

 

Hanavský pavilon (1)
Hanavský pavilonNa Zemské jubilejní výstavě v roce 1891, konané v Holešovicích, mohlo obecenstvo obdivovat četné stavby i množství exponátů, mezi nimi i pavilón Knížecích hanavských železáren komárovských. Pavilón stavěli dělníci knížecích sléváren podle návrhu arch. Otty Hiesera a byl proveden v bohatém holandském slohu barokovém, z litého železa, zdiva a skla. Ještě před skončením výstavy daroval kníže Hanavský pavilón městu Praze. Zprvu sloužil jako úkryt návštěvníkům sadů před nepohodou, později jako restaurace, a tak je tomu i dnes. více
GPS: 50°5'37.345"N, 14°24'45.409"E
více na stránkách PIS

 


Kramářova vila (10)
Vila prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře tvoří nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Návrh zpracoval prestižní vídeňský architekt Friedrich Ohmann. Stavební práce byly na parcele zahájeny v roce 1911 a trvaly téměř pět let. Přestože z architektonického hlediska je vila obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky, je považována za jednu z výrazných staveb pražské vilové architektury. Koncem čtyřicátých let převzalo nemovitost i s vnitřním vybavením Národní muzeum, ale už v roce 1952 se budova dostala do správy Úřadu předsednictva vlády. V letech 1994 - 1998 prošla vila zásadní rekonstrukcí obytných prostor a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky. více
GPS: 50°5'36.196"N, 14°24'37.610"E

Bývalý Stalinův pomník (dnešní metronom) (2)
1. května roku 1955 byl na pražské Letné před davy lidí odhalen monumentální pomník sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina. Pomník, který běžným lidem k srdci nepřirostl a nelichotivě se mu říkalo "fronta na maso", byl již koncem roku 1962 odstřelen. Na plošině místo pomníku je dnes osazen obrovský metronom. Autorem je profesor vysoké školy uměleckoprůmyslové Vratislav Karel Novák a poprvé se metronom rozhýbal 15. 5. 1991. V dnešní době je prostor bývalého pomníku využíván pro skateboarding a pozastavení s krásným výhledem na panorama Prahy. více
GPS: 50°5'41.177"N, 14°24'57.404"E


Trvalkový záhon v Kostelní ulici
Výsadba stromořadí ve smíšené trvalkové výsadbě proběhla na původně travnaté ploše nacházející se před Národním technickým muzeem. Trvalkový záhon o rozloze téměř 800 m2 je navržen dle zásad extenzivních výsadeb, tedy s minimální nutnou údržbou a především celoroční proměnlivostí.  více
GPS: 50°5'48.579"N, 14°25'28.836"E

Historický kolotoč (7)
Kolotoč složený z dřevěných koní a modelů autíček stojí od roku 1894 na okraji Letenských sadů, přímo naproti Národnímu technickému muzeu. Jde o nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě, který nechal Josef Nebeský postavit již před více než sto lety pro pobavení dětí, ale i dospělých. Tuto unikátní technickou památku zakoupilo do svých sbírek Národní technické muzeum v roce 2004 a chystá její celkovou rekonstrukci. více
GPS: 50°5'47.925"N, 14°25'30.731"E.

Občerstvení Na Baště
Na jaře roku 2008 bylo v Letenských sadech otevřeno občerstvení a veřejné WC Na Baště sv. Máří Magdalény.
GPS : 50°5'45.409"N, 14°25'13.170"E

 
Tipy na aktivity a místa zájmu v blízkém okolí:

Pražský hrad, palácové zahrady na jižním svahu Pražského hradu, Písecká brána, Chotkovy sady, Bílkova vila (11), Valdštejnská zahrada, Národní technické muzeum (9), Národní zemědělské muzeum (8), trvalkový záhon v Kostelní ulici.

Další informace a podrobnosti na stránkách města:


Sportovní a volnočasové aktivity

oblast Letenských sadů v mapě Praha cyklistická-anotační obr

 

Dětská hřiště:

Dětské hřiště v Letenských sadech

 • DH v Kostelní ulici: GPS: 50°5'50.040"N, 14°25'44.472"E
 • DH u Letenského zámečku: GPS: 50°5'45.889"N, 14°25'34.946"E
 • DH Pod Kaštany: GPS: 50°5'44.262"N, 14°25'13.599"E
 • DH U Hrocha: GPS: 50°5'45.660"N, 14°25'8.272"E

 

Pikniková místa:
 • u točny tramvaje Na Špejcharu, GPS: 50°5'47.321"N, 14°24'36.375"E

Ochrana přírody a krajiny a péče o zeleň

oblast Letenských sadů v Atlasu ŽP, anotační obr


Letenské svahy
Letenské svahy jsou součástí územního systému ekologické stability hlavního města Prahy a jsou zde vymezena biocentra a biokoridory, které slouží k zabezpečení volné migrace živých organismů. V současné době prochází Letenské svahy komplexní revitalizací.

Letenský profil
Přírodní památka Letenský profil
je složena ze dvou lokalit a rozkládá se v západní části území Letenských svahů: jedna část se nachází pod Hanavským pavilonem, druhá část tvoří pruh podle Chotkovy ulice v uličce Pod Bruskou na Malé Straně. V terénu je přírodní památka  vyznačena červenými hraničními pruhy a tabulemi se státním znakem. Území je chráněno především z důvodů ochrany letenského souvrství českého ordoviku (prvohor) a bylo známé již Joachimu Barrandovi. Na jeho skalních výchozech přetrvávají nenáročná rostlinná společenstva skalních stepí.


Významné nebo zajímavé stromy v Letenských sadech

Líska turecká, ruj vlasatá, dřezovec trojtrnný, jírovec červený, platan javorolistý, dub letní, buk lesní, lípa stříbrná, okrasné jabloně.

Letecké snímky (otofotomapy)

oblast Letenských sadů v ortofotomapě Prahy, anotační obr

 • ortofotomapa Prahy 2010
 • archiv - 2007, 2002

Pohyb psů v Letenských sadech

orientační mapa (JPEG, 1100x700 pxl)

Lwetenské sady - informační tabule (náhled, 1100 pxl)


Pohyb psů v Letenských sadech je upraven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001
Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Psi v žádném případě nesmějí na dětská hřiště. V blízkosti dětských hřišť, květinových záhonů, ale také rybníků či jezírek, kde hnízdí vodní ptactvo, musejí být psi vždy na vodítku. Běhání psů bez vodítka je zakázáno i na cyklistických trasách a na některých dalších plochách. V místech, jako jsou např. rekreační louky, které lidé využívají k odpočinku, piknikům či ke hrám a kde je dovoleno vstupovat na trávu, by psi neměli kálet a měli by se pohybovat vždy v doprovodu pána. V ostatních částech parků mohou psi volně pobíhat pouze tam, kde je to označeno příslušným  piktogramem zobrazeným na informační ceduli nebo namalovaným přímo na cestě.


WC pro veřejnost

 • 2 stálá veřejná WC v rámci restaurací "Na Baště" a "Letenský zámeček"
 • mobilní toalety v období od března do října (viz mapa pro daný konkrétní rok)
Tisk 12.2.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 48993 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru