ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Mezinárodní spolupráce

Praha v soutěži Evropské zelené město

logo EGC Soutěž European Green Capital Award (Evropské zelené město) byla vyhlášena Evropskou komisí ve spolupráci s dalšími organizacemi jako je Výbor regionů, Evropská agentura ŽP, Asociace hlavních měst EU aj. v květnu 2008. Je určena pro velká evropská města, která mají více než 200 tis. obyvatel. Jejím cílem je ocenit města aktivní v systematickém přístupu k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností a propagaci příkladů dobré praxe. Jde o prestižní ocenění, obdobně jako titul Evropské město kultury.
Do termínu 1.10. 2008 byla otevřena možnost podat přihlášku pro první dva ročníky 2010 a 2011.

 

Hodnocení bude probíhat podle požadované vstupní dokumentace založené na sadě indikátorů a údajů o realizovaných či připravovaných koncepčních opatřeních. Požadované informace jsou tematicky členěny do 12 oblastí.

 1. Lokální příspěvek ke globálním změnám klimatu (emise CO2)
 2. Místní doprava
 3. Dostupnost ploch veřejné zeleně
 4. Kvalita venkovního ovzduší
 5. Zatížení hlukem
 6. Produkce odpadů a odpadové hospodářství
 7. Spotřeba vody
 8. Čištění odpadních vod
 9. Systém environmentálního managementu v úřadech organizacích města
 10. Udržitelné využívání ploch
 11. Ostatní opatření
 12. Program na rozšiřování a propagaci zkušeností a příkladů dobré praxe

 

Hl. m. Praha stála v roce 2006 spolu s dalšími 14 evropskými městy u zrodu myšlenky na udělování ocenění a zvýšení výměny zkušeností v oblasti životního prostředí. Dnes iniciativu podporuje zhruba 40 měst. Praha dlouhodobě realizuje aktivity s cílem zlepšování životních podmínek svých obyvatel a zvyšování standardů v oblasti životního prostředí. Uznání v zahraničí získává i za systematický přístup ve zpracování a zveřejňování informací o životním prostředí města.
Pro Prahu představuje soutěž příležitost ucházet se o prestižní evropské ocenění a získat zkušenosti při poměřování s jinými velkými městy EU. Aktivitu podporuje i Svaz měst a obcí České republiky, který považuje zkušenosti velkých měst v oblasti péče o životní prostředí za inspirativní i pro menší města ČR.

Účast Prahy v soutěži byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1203 ze dne 2.9.2008.
Detailní informace o soutěži European Green Capital Award jsou uvedeny na webových stránkách: www.europeangreencapital.eu.

 

Přílohy

Tisk 9.10.2008 | Jiří Stach | Přečteno: 44112 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru