ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Mezinárodní spolupráce

Co přinesla konference Towards eEnvironment? Sdílení informací o životním prostředí je výzvou pro evropské země i města.

 konference Towards eEnvironment - logo (odkaz na oficiální stránky konference)


Ve dnech 25. – 27. března 2009 proběhla v Praze mezinárodní konference „Towards eEnvironment“ (Směrem k eEnvironment) jako oficiální akce českého předsednictví v Radě EU, jejímž partnerem byla i Praha. Hlavním tématem konference bylo využití informačních technologií pro efektivní péči o životní prostředí, zejména integrace znalostí a sdílení informací. Potvrdilo se, že toto téma je výzvou nejen pro evropské země, ale i pro města. Informační systémy musí být užitečným nástrojem pro veřejnou správu, odborníkům i veřejnosti. Praha v tomto ohledu ukázala, že patří k evropské špičce a jeden z jejích konferenčních příspěvků získal v mezinárodní konkurenci ocenění.

 

V dnešní době existuje v Evropě množství informačních systémů o životním prostředí. Cílem Evropské komise je však vybudovat Systém sdílení informaci o životním prostředí (Shared Environmental Information System - SEIS) a jednotnou vstupní bránu k informacím o stavu, vývoji životního prostředí a aktivitách ve prospěch jeho ochrany (Single Information Space in Europe for the Environment - SISE). K tomuto záměru svolalo české předsednictví v Radě EU na konci března do Prahy mezinárodní konferenci Towards eEnvironment.
Na konferenci se setkalo přes 350 delegátů z 31 zemí a institucí EU, kteří reprezentovali veřejnou správu všech úrovní, výzkumné instituce, odborné agentury, nevládní organizace i privátní sektor. Širokou škálu zúčastněných ilustruje již samotná skladba organizátorů a partnerů konference - Masarykova univerzita v Brně (hlavní pořadatel), Ministerstvo životního prostředí ČR, Evropská komise, Evropská agentura životního prostředí a Evropská kosmická agentura. Dále spolupracovali: CENIA - Česká informační agentura životního prostředí, Česká kosmická kancelář, Ústav informatiky AV ČR, Český hydrometeorologický ústav a v neposlední řadě i Hlavní město Praha.
Sdílený informační systém pro životní prostředí v Evropě zajistí široké veřejnosti, veřejné správě, firmám, ale i médiím snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí v zemích Evropské unie. Systém bude pracovat s geografickými informačními systémy a mapovými službami. Dále bude obsahovat např. informace o kvalitě a kvantitě vody, o nakládání s odpady, o stavu ovzduší, monitoring půdy, údaje o chráněných územích, emisní limity, platnou legislativu a další užitečné garantované informace. Bude také využívat globální monitorovací systém pro životní prostředí a bezpečnost (Global Monitoting for Environment and Security - GMES) a systémy pro práci s prostorovými informacemi (Infrastructure for Spatial Information in Europe - INSPIRE).

 

I Praha přispěla do programu konference a odborné diskuse. Potvrdilo se, že naše hlavní město patří v tomto oboru k evropské špičce. „Praha se již 20. let systematicky věnuje zpracování a poskytování informací o životním prostředí města, a to jak formou každoročně vydávaných publikací, tak posléze s využitím internetu a geografických informačních systémů.“ uvedl radní Petr Štěpánek ve vystoupení, v němž představil Informační systém o životním prostředí v Praze.

radní hl.m. Prahy pro životní prostředí Mgr. Petr Štěpánek ve vystoupení představil Informační systém o životním prostředí v Praze

Přednáška „Atlas města pomáhá v územním plánování“ Jiřího Čtyrokého a Michala Pochmanna z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy pak získala v mezinárodní konkurenci ocenění jako nejlepší přednáška v jedné ze čtyř odborných sekcí.

 

Mgr. Jiří Čtyroký z Úvaru rozvoje hl.m. Prahy při přednášce „Atlas města pomáhá v územním plánování“

 

Ke specifické roli měst a regionů v otázkách diskutovaných na konferenci zástupci Prahy připomněli, že samosprávy se bezprostředně zabývají řešením aktuálních problémů v místě, kde občané žijí. Jsou v přímém kontaktu s občany, kteří mohou lokální problémy lépe pochopit a případně ovlivnit. Na druhé straně, i Praha si uvědomuje význam úzké spolupráce s národními i evropskými institucemi a s výzkumnou sférou. „Ceníme si spolupráce jak s odbornými institucemi státu, tak spolupráce s dalšími evropskými městy, která se zabývají obdobnými otázkami. Spolupráce a výměna zkušeností jsou klíčovými nástroji ke zlepšování“ uvedl dále radní Štěpánek k tématům konference a vyzdvihl spolupráci Prahy a dalších měst v rámci organizace EUROCITIES a účast v mezinárodních projektech.

Konference upozornila také na rozvíjející se využívání informačních technologií při řešení různých specifických otázek životního prostředí od globálního pohledu a strategického plánování až po každodenní úkoly a zvládání krizových situací. Umožnila odborníkům navázat bližší spolupráci,“ zdůraznil na závěr předseda konference profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity v Brně.

V závěrečné deklaraci, která shrnuje prioritní problémy a předkládá doporučení Evropské komisi, se účastníci konference shodli, že je třeba zaměřit další pozornost na lepší sdílení dat a informací, zaměřit se na to, jakým způsobem data putují mezi různými systémy a jsou využívána při monitorování a hodnocení stavu prostředí a rovněž využívat sady indikátorů.


 

 

Ing. Jaroslav Šolc a Mgr. Michal Pochmann před postery hl.m. Prahy


Více informací o konferenci naleznete na www.e-envi2009.org

Tisk 3.4.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 69889 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru