ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Hluk

Letecký hluk

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, které provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Ostatní pražská letiště nepatří mezi významné zdroje hluku na území hl. m. Prahy. Výkony letiště Praha Ruzyně zaznamenaly od roku 2008 (cca 180 000 startů a přistání za rok) mírný pokles a v roce 2010 dosáhly zhruba 160 000 startů a přistání za rok. Úměrně poklesu počtu pohybů došlo k mírnému zlepšení akustické situace zejména lokalit pod prodlouženou osou hlavní dráhy RWY 06/24.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí je prováděn na 13 stacionárních měřicích stanicích v blízkém okolí letiště, které kontrolují rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha–Ruzyně.

Letiště Praha, a. s. usiluje o snižování hlukové zátěže z civilní letecké dopravy využitím řady ekonomických, technických a provozních opatření.

 

Obr. Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2010
Obr. Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s

 

Obr. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2010
Obr. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s

 

Protihlukové aktivity Letiště praha, a. s.

Ekonomická opatření

 • hlukové poplatky nastavené v přímé závislosti na hlučnosti a hmotnosti letadel
 • zvláštní hlukový poplatek za porušení provozních protihlukových postupů

Technická opatření

 • kontinuální monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí
 • vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště, které zahrnuje území, kde jsou nebo mohou být překračovány hlukové limity (na celém tomto území provedl provozovatel letištěprotihluková opatření u objektů k bydlení, u zdravotnických a školských zařízení – výměna oken a balkonových dveří)

Provozní opatření

 • zákaz vzletů a přistání letadel bez hlukové certifikace a starých hlučných letadel
 • omezení nočního provozu; mohou operovat jen moderní, méně hlučná letadla
 • preference dráhového systému; hlavní dráha letiště Praha– Ruzyně je RWY 06/24, vedlejší RWY 13/31 (od 05/2012 značená RWY 12/30) je využívána velmi omezeně
 • pravidla pro přílety a odlety
 • pravidla pro motorové zkoušky
 • omezení použití reverzního tahu motorů při brzdění
 • časové omezení použití záložního zdroje energie
Tisk 12.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 64682 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru