NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Do hlubin Země
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Koniklec / interiér objednávající školy/ školní zahrada
Délka programu/kurzu: 2H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 30
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a společnost (?)
  • Člověk a příroda (?)
  • Člověk a zdraví (?)
Ilustrační foto: pomůcky k programu
Popis: Žáci si prostřednictvím tohoto programu osvojí problematiku země (litosféry a pedosféry) jako jednoho ze čtyř živlů, její jednotlivé části a ekologické problémy s ní spojené. První část programu se věnuje neživé složce litosféry. Nejprve žáci herní formou porozumí pojmům jako je půda, zemské jádro, zemský plášť, zemská kůra, humus a edafon. Poté se podívají do zemské kůry za horninami, nerosty a fosilními palivy a dozvědí se, jaké jsou jejich světové zásoby. Dále budou moci porovnat výhody a nevýhody jednotlivých obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Druhá část programu se věnuje živé složce litosféry. Žáci prostřednictvím simulační hry pochopí, jaké výhody nabízí ekologické zemědělství a jaký dopad má používání dusíkatých hnojiv a pesticidů na půdu, vodu i potravní řetězce. Poslední část programu se zaměřuje na ekologické problémy půd jako je dezertifikace, půdní eroze, okyselení a chemická kontaminace. Metody a formy práce: brainstorming, výklad, skupinová práce s pracovním listem, samostatná práce s pracovním listem, prezentace výsledků skupinové práce, simulační hra, práce s nerostným vzorkem, názorné pomůcky, diskuse.
Pořadatel: 01/71. ZO ČSOP Koniklec
Url adresa: http://csop.koniklec.cz/ekoprogramy.htm
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru