NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (EVP)

Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. V seznamu naleznete programy nejvýznamějších organizací realizujících EVP v aktuálním školním roce. V případě zájmu o konkrétní program kontaktujte, prosím, příslušnou organizaci.

Název programu/kurzu: Čím jsou vinny škodliviny
Termín (popis): školní rok 2008/2009
Místo konání: Ekocentrum Podhoubí
Délka programu/kurzu: 3H
Program probíhá v interiéru/exteriéru:
  • v interiéru
Cena: 50
Cílová skupina programu/kurzu:
  • 2. stupeň ZŠ
Téma programu/kurzu:
  • Člověk a příroda (?)
Ilustrační foto:
Popis: Žáci se ve skupinách pomocí obrázků a týmové práce snaží zjisit látky obsažené v čistících prostředcích, které mají negativní dopad na životní prostředí a přemýšlí o lepších alternativách mycích prostředků, které používají doma. Dále žáci v programu získávají pomocí žetonů a rozstříhaného textu informace, jaké znečišťující látky se dostávají do ovzduší na základě dopravy a jaké dopady mají znečišťující látky na ŽP a zdraví člověka. Vyhledávají informace nejen v textu,ale i v grafech a tabulkách přemýšlí o tom, jak sám/sama může přispět k řešení problému. Dále se program věnuje škodlivým látkám, které mohou najít ve svém bytě, popíší, ve kterých materiálech je mohou najít, charakterizují tyto látky z hlediska negativního dopadu na lidské zdraví a přemýšlí o vhodných alternativách těchto škodlivých materiálů. to vše formou aktivity s texty a obrázky ve skupinách - fiktivních rodinách.
Pořadatel: Ekocentrum Podhoubí
Url adresa: http://podhoubi.cz/stranka/aktualni-nabidka-EVP
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru