STATISTICKÁ ROČENKA 2000
NUMERI PRAGENSES

STATISTICAL YEARBOOK 2000
NUMERI PRAGENSES

titul

OBSAH
Contents

Předmluva

Základní ukazatele o hl. m. Praze   /  The capital Prague, basic indicators

1. Území, podnebí, životní prostředí   /  Area, climate, environment
2. Obyvatelstvo   /  Population
3. Finance   /  Finance
4. Ceny, příjmy a výdaje domácností   /  Prices, household incomes and expenditures
5. Práce   /  Labour
6. Produkční statistiky   /  Production statistics
7. Sociální statistiky   /  Social statistics
8. Ostatní   /  Miscellaneous
9. Městská a obecní statistika   /   Municipal Statistics

Srovnání regionů a vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
Comparison of regions and trend in basic indicators in the Czech Republic

10. Srovnání regionů ČR za rok 1999   /   Selected indicators for CR regions: 1999
11. Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku   /   Trends in basic indicators: Czech Republic
12. Srovnání vybraných evropských měst v roce 1998   /   Comparison of selected European cities in 1998


Seznam tabulek   /   List of tables
Seznam diagramů   /   List of pictures
Autoři   /  Authors
Upozornění   /  The following symbols


© Český statistický úřad, Praha 2000 / Czech Statistical Office, Prague 2000
Objednávky na tištěnou publikaci zasílejte na adresu: Český statistický úřad, odbor informačních služeb, Sokolovská č.n. 142, 186 04 Praha 8
fax: 02/66310429 e-mail:bauer@gw.czso.cz
Kontaktní zaměstnanec: Zdeňka Dočkalová, tel.: 74052439 e-mail:dockalova@gw.czso.cz
Cena 1 tištěného výtisku: Kč 260,-


Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další?
Dozvíte se je na informační lince ČSÚ 02/74052900 nebo je můžete najít na stránkách ČSÚ na Internetu: www.czso.cz
Are you interested in the latest data connected with inflation, GDP, population, wages in industry and much more?
You can call number of Information Centre 02/74052900 or you can find them on pages if the Czech Statistical Office on the Internet: www.czso.cz