ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Parky a zahrady

Parky, zahrady a parkově upravované plochy

 

jiřinkový sad - újezdCelková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha (stav k 31.12.2011), tedy přibližně 8 procent plochy města. V majetku města je přitom přibližně 2 649 ha z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvoří parky ve správě Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve správě městských částí (plochy místního významu) a plochy ve správě dalších subjektů. Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá v současné době dle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010 (více o koncepci).
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - MZO MHMP (do 30.6. 2013 odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP - RVP MHMP) spravuje v souladu s touto koncepcí zahrady a parky skupiny ploch celopražského významu a zároveň zastupuje hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků

Upozornění, aktuality, naše tipy:

  • - Na záhonech před Šlechtovou restaurací v Královské oboře - Stromovce je provizorně založen letničkový záhon založený kombinací přímého výsevu a předpěstované sadby z důvodů plánovaných stavebních úprav Šlechtovy restaurace a jejího předprostoru (podrobnější informace - prezentace v PDF formátu, 1 Mbyte).


   zahrady a parky celopražského významu ve správě RVP MHMP - orientační mapka (centrum města)

ZAHRADY A PARKY CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU VE SPRÁVĚ MZO MHMP

 

 Mezi nejatraktivnější pražské parky a zahrady ve správě městských částí patří např. Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Riegrovy sady, Ladronka, Vojanovy sady.
Více informací o těchto a dalších lokalitách lze získat na stránkách jednotlivých MČ, na Portálu HMP v části k pražským parkům, na stránkách Pražské informační služby nebo např. v aplikaci Praha zelená (www.prahazelena.cz).


Psi na Letné, pohodlí jejich majitelů a další návštěvníci parku

V roce 2014 se odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy jako správce Letenských sadů chystá na zbudování tzv. Psí louky. Jedná se o projekt v centru Prahy dosud jedinečný, v některých městských částech však již známý. Například na Praze 8 existuje takových hřišť hned sedm, na Praze 10 a na Praze 4 se nacházejí další. více

6.01.2014  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru