ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území

Informační brožury o naučných stezkách v Praze

Odbor ochrany prostředí MHMP vydal na konci roku 2010 sadu 10 informačních brožur pro veřejnost o naučných stezkách v Praze. Připraveny byly brožury pro naučné stezky 1. Barrandovské skály - Chuchelský háj, 2. Dubeč - Uhříněves, 3. Keltská, 4. Modřanská rokle, 5. Oborou Hvězda, 6. Povodím Botiče, 7. Prokopské údolí - Butovickým hradištěm, 8. Roztocký háj - Tiché údolí, 9. Údolím Dalejského potoka, 10. Vinořský park - Satalická Bažantnice.

Veřejnosti jsou brožury k dispozici v tištěné podobě v odboru ochrany prostředí MHMP, v informačních střediscích hl.m. Prahy a vybrané postupně na úřadech jednotlivých MČ v hl.m. Praze, na jejichž území se daná naučná stezka nachází nebo je v jejich blízkosti.

V prosinci 2011 byl realizován dotisk všech 13 připravených infomateriálů. Infomateriály jsou nově k dispozici také v informačních střediscích Pražské informační služby.

Brožury jsou k dispozici také v elektronické podobě na těchto webových strákách ve formátu PDF a html (v přípravě).

 

Náhledy brožur v PDF formátu

(všechny doposavad vydané brožury, vel. do 2,8 Mbyte):

1. Barrandovské skály - Chuchelský háj, 2. Dubeč - Uhříněves, 3. Keltská, 4. Modřanská rokle, 5. Oborou Hvězda, 6. Povodím Botiče, 7. Prokopské údolí - Butovickým hradištěm, 8. Roztocký háj - Tiché údolí, 9. Údolím Dalejského potoka, 10. Vinořský park - Satalická Bažantnice.

 

Informace z brožur v html:

(v přípravě)

 1. Barrandovské skály -
  Chuchelský háj
 informační leták 1-Naučná stezka Barrandovské skály, ilustrační obr

 2. Dubeč - Uhříněves

 informační leták 2-Naučná stezka Dubeč-Uhříněves, ilustrační obr

 3. Keltská

 informační leták 3-Naučná stezka Keltská, ilustrační obr

 4. Modřanská rokle
 informační leták 4-Naučná stezka Modřanská rokle, ilustrační obr

 5. Oborou Hvězda
 informační leták 5-Naučná stezka Oborou Hvězda, ilustrační obr

 6. Povodím Botiče
 informační leták 6-Naučná stezka Povodím Botiče, ilustrační obr

 7. Prokopské údolí -
  Butovickým hradištěm

 informační leták 7-Naučná stezka Prokopské údolí-Butovickým hradištěm, ilustrační obr

 8. Roztocký háj -
  Tiché údolí

 informační leták 8-Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí, ilustrační obr

 9. Údolím Dalejského
  potoka

 informační leták 9-Naučná stezka Údolím Dalejského potoka, ilustrační obr

10. Vinořský park - Satalická Bažantnice 
informační leták 10-Naučná stezka Vinořský park - Satalická bažantnice, ilustrační obr

   

   

 

 

Tisk 11.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 87198 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru