ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

eia-ilustrační foto

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického „Environmental Impact Assessment“, česky volně přeloženo „posuzování vlivů na životní prostředí“.

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dále jen zákon. V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. Ten, kdo hodlá provést záměr (oznamovatel), je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí (sloupec A přílohy č. 1 zákona) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr (sloupec B přílohy č. 1 zákona). V Praze je tímto orgánem oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí MHMP.


EIA v Praze

 • Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí MHMP

  • pracovní náplň oddělení
   • Vydání stanoviska dotčených orgánů pro účely řízení dle stavebního zákona
   • Vyjádření pro žadatele o spolufinancování z fondů, kde je vyžadováno vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
   • Posuzování vlivů na životní prostředí
  • kontaktní údaje

 

 

 

 • Podrobné informace k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. - zákon EIA)
 • Postup vyřízení věci (Portál hl. m. Prahy - sekce "Jak si zařídit")

 

Statistika, souhrnné informace:


Tisk 30.8.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 653462 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru