ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.1 - Za památnými stromy mezi Dolními Chabry a Prosekem

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Příjemná vycházka spojující okraj metropole s původní vesnickou zástavbou s moderními stavbami vybudovanými v posledních letech a desetiletích, ale i zde se setkáte s pozůstatky časů, kdy například Střížkov byl vesnicí daleko od Prahy.
Pohodlná trasa vede po klidných komunikacích, širokých chodnících, ale také po lesních cestách. Na trase nejsou žádné náročné úseky.

Délka trasy:
Z Dolních Chaber ke kostelu sv. Václava je to necelých 9 km. Pokud popojedete metrem mezi zastávkami Ládví a Prosek, ušetříte si asi 2,6 km.
Zpět od kostela sv. Václava k metru je to asi 500 metrů.
Pokračování od kostela sv. Václava po NS ke stanici Vysočanské je dlouhé asi 1 km.

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Vhodné

Možné
- s ohledem na chodníky a jednosměrky.

Lze

Místa nebo okolnosti, která by mohla ztížit uvedený druh pohybu po trase:

  • Pěšinka 300 metrů podél ul. K Ládví.
  • Průchod Čimickým hájem.

4 / 5


Podrobný popis trasy:

Začátek trasy:

Na začátek této trasy vás dopraví autobusová linka číslo 162, kterou dojedete do Dolních Chaber a vystoupíte na Bíleneckém náměstí. Autobus začíná u stanice metra Kobylisy.

Průběh trasy:

   
 0 km

 Přímo naproti zastávky uvidíte první zajímavost na trase, jedná se o kostel Stětí sv. Jana Křtitele, od kostelíku vyjděte mírně dolů do ulice Na dolíku, po pravé straně budete mít pěknou ukázku selského baroka. Na konci uličky, mírně vpravo navazuje další malá komunikace U rybníčka.

 0,5 km
 Památný strom
Zanedlouho dojdete opravdu k rybníčku a za ním po pravé straně roste první památný strom, jedná se o dub letní v Dolních Chabrech. Další cesta vede stále uličkou U rybníčka, tedy vpravo do mírného stoupání. Obejdete tak Chaberský dvůr, na jehož pozemku strom roste.
 0,6 km
 Hrušovanské náměstí
Před vámi je malé náměstí, které protíná hlavní ulice Spořická, po ní pokračujte vpravo směrem k základní škole.
 0,8 km
 V kratinách
U ZŠ odbočte vlevo do ulice V kratinách, na jejím konci pokračujte stále rovně mezi pole po panelové cestě. Na konci této cesty obejdete nevzhledné areály, na které navazuje rozsáhlý autobazar, vše budete mít po levé straně.
 2,1 km
 ul. K Ládví
Za autobazarem narazíte na ulici K Ládví, po ní pokračujte vpravo. Na opačné straně komunikace je vyšlapaná pohodlná cestička, která vám usnadní nedlouhou cestu k Čimicím.
2,4 km

ul. Pěšinova
Z komunikace K Ládví odbočte před prvním rodinným domkem v Čimicích vlevo do ulice Pěšinovy, na jejím konci odbočte vpravo a asi po 50 metrech se vydejte vlevo po pěšince přes pole směrem k lesu.

3,0 km

Čimický háj
Před vámi je Čimický háj, který kolmo přejdete. Ovšem vaším prvním cílem je hájenka, která je přesně uprostřed, dojdete k ní po lesní cestě, která je nedaleko vlevo od místa, kde jste vstoupili do lesa. Pokud nemají stromy listy, je domek dobře vidět již z dálky.

3,2 km

Památné stromy
V těsném sousedství hájenky rostou dva památné duby. Další cesty vede stále rovně, tedy v původním směru, kterým jste přišli k hájence.

3,4 km

ul. Hovorčovická
Jakmile vyjdete z lesa, pokračujte rovně ulicí Hovorčovickou, a to až na její konec k ulici Třeboradické, kterou kolmo přejděte a projděte okolo Domu dětí a mládeže k ulici Přemyšlenské. Zde odbočte vlevo a pokračujete rovně, přes hlavní Horňáteckou, až na konec ul. Přemyšlenské.

4,8 km

ul. Čumpelíkova
Na konci Přemyšlenské odbočte vpravo do ulice Čumpelíkovi, které vás dovede k poliklinice a rušné ulici Střelničné, podél které vede vlevo široký chodník, který vás dovede k dalšímu památnému stromu.

5,3 km

Památný dub
Když ujdete podél Střelničné asi 250 metrů, ocitnete se pod vyšším panelovým domem a na úrovni malého parčíku, kde roste památný dub letní při ulici Střelničné.

Po prohlídce stromu se nabízí několik variant pokračování:
1. Část trasy podél ulic Střelničná a Vysočanská si můžete zkrátit popojetím metrem ze stanice Ládví, která je 400 metrů vlevo po ul. Střelničné a dojet do stanice Prosek. U této varianty vynecháte židovský hřbitov a Park přátelství.
2. K přiblížení se k metru Ládví můžete využít i tramvaje ze zastávky Kyselova, která je přímo na úrovni památného stromu.
3. Pokud chcete pokračovat dále pěšky, vraťte ke Střelničné a přejděte ji na opačnou stranu, kde pokračujete vlevo po širokém chodníku, který je od rušné komunikace oddělen pásem zeleně. Takto dojděte ulicemi Střelničná a Vysočanská až k impozantní stanici metra Střížkov, kde se varianty spojují. Tato pěší varianta je podrobněji popsána dále:

6,0 km

Davídkova ulice
Na úrovni Davídkovy ulice se odkloňte od ulice Střelničné do malé uličky se zajímavým jménem Na malém klínu. Po vaši levé straně bude přízemní budova hostelu Ládví, která dříve sloužila jako obřadní budova židovské obce a na ní navazuje zeď židovského hřbitova. Na konci této uličky pokračujte dále podél Střelničné, až dojdete na její konec, k mimoúrovňové křižovatce s Libereckou výpadovkou, kterou obloukem přejdete a pokračujte plynule podél ulice Vysočanské.

7,3 km

Metro Střížkov
Již z dálky je vidět velice zajímavá skleněná kopule stanice metra Střížkov. Její konstrukce vám umožní ji po lávce projít. Na druhé straně přejděte k opravdu dlouhému panelovému domu podél ulice Jablonecké a pokračujte vpravo podél něj.

7,7 km

Začátek parku
Přejdete ulici Jiřetínskou a za ní vstoupíte do pěkného Parku přátelství. Parkem lze projít několika způsoby, dokonce můžete přejít jezírko, odpočinout si na umělém ostrově nebo se občerstvit v restauraci s terasou nad největší vodní plochou. V prostoru Parku Přátelství se setkáte s trasou NS Prahou 9. Právě poslední úsek trasy po památných stromech vám ukáže značení NS, tedy bílé čtverečky se zelenou úhlopříčkou. Na cestě rovněž potkáte několik informačních tabulí.

8,3 km

Konec Parku přátelství
Z parku vás vyvede značení NS, které směřuje do ulice Litoměřické, ta vede vpravo kolmo na osu parku. Před opuštěním parku minete infotabuli číslo 9.

8,6 km

Sokolovna
Litoměřickou dojděte k infotabuli č. 8 stojící vlevo před zdejší sokolovnou, zde odbočte do malé uličky U proseckého kostela.

8,7 km

Před vámi je kostelík sv. Václava a kousek za ním, před farou roste památná lípa. Rovněž zde naleznete příslušnou informační zastávku naučné stezky.

Zakončení trasy:

Trasa může skončit u kostelíku sv. Václava, odkud se můžete vrátit zpět před Park přátelství, kde vpravo je stanice metra Prosek. Případně můžete pokračovat po trase NS, která vás dovede přes ulici Proseckou, okolo bývalé usedlosti Flajšnerka dolů k železniční stanici Praha – Vysočany nedaleko ní je stanice metra Vysočanská.


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Dub letní v Dolních Chabrech, Quercus robur - 004
Strom je chráněn od roku 1998, je vysoký 34 metrů a má obvod kmene 370 cm.
Pěkný strom roste na parcele, která patří k nově opravené usedlosti Chaberský dvůr, v kterém sídlí kulturní centrum.
Dub letní u hájovny v Čimickém háji, Quercus robur - 004
Stromy jsou chráněné od roku 2004, jsou vysoké 17 a 24 metrů a mají obvod kmenů 493 a 363 cm.
První strom je sice menší, ale má mohutnější kmen a stojí přímo na rozcestí cest před hájovnou. Zajímavé je zabezpečení kmene, který je přivázán k okolním stromům. U stromu je informační tabulka o něm a okolí. Druhý strom roste za hájovnou, těsně u jejího oplocení.
Dub letní při ulici Střeničná, Quercus robur - 033
Strom je chráněn od roku 2000, je vysoký 26 metrů a má obvod kmene 400 cm.
Velice pěkný strom stojí uprostřed parku, skryt pod panelovým domem, ale rozhodně jej nepřehlédnete. Na svém místě stojí hrdě již asi 185 let, pamatuje tedy doby, kdy všude kolem něj byla jen pole.
Lípa na Proseku u kostela sv. Václava
Strom je chráněn od roku 2008, je vysoký 20 metrů a má obvod kmene 316 cm.
Tento strom je příkladem toho, proč jsou stromy chráněny. V roce 2010 byl strom ohrožen a poškozen při pracích na rekonstrukci komunikace, u které roste. Incident řešila Inspekce životního prostředí, stavební firmě nařídila nápravu a uložila pokutu. Díky tomuto došlo k menšímu poškození stromu, než jaké by hrozilo u stromu nevyhlášeného za památný.


Zajímavosti na trase:

 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 foto

Starobylý kostel vznikl ve třetí čtvrtině 12. století a patří tak mezi nejstarší památky svého druhu na území Prahy. Uvnitř kostela jsou pozdně románské malby, které zdobí celý vnitřek apsidy. Pod podlahou byly nalezeny pozůstatky dvou předchozích svatyň. Kaple z 11. století a rotundy ze začátku století 12.

 Židovský hřbitov
 foto

Hřbitov židovské obce Libeňské byl založen asi v roce 1892 a obsahuje zhruba 450 hrobů a náhrobků. Jeho stav je označován za velmi dobrý až „značná eroze“. Hřbitov je pro veřejnost běžně nepřístupný.

 Park přátelství
 foto

Pozoruhodný park o rozloze 11 hektarů vznikl společně s výstavbou okolního sídliště v letech 1976 až 1978. V roce 2008 park prodělal důkladnou opravu a je nevelmi dobrém stavu. Osu parku tvoří umělá říčka s vodopádem a několika jezírky.

NS Prahou 9
 foto

Naučná stezka se dělí na dvě části, které se rozdělují u stanice metra Vysočanská. Parku přátelství se dotýká severovýchodní větev, která propojuje Vysočany, Prosek a Střížkov.

Kostel sv. Václava
 foto

Podle nedoložených zpráv byl kostel sv. Václava údajně založen již v roce 970, ale románská bazilika byla ve skutečnosti postavena až v druhé polovině 11. století. Dnešní podobu získala svatyně až v roce 1931.


 

Tisk 30.12.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 15770 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru