ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.6-Z Hostivic do Stodůlek pěšky, na kole nebo autobusem

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Již jméno trasy naznačuje, nabízí se vám tři možnosti jak ji absolvovat. Navíc na této trase poznáte dvě zcela odlišné tváře velkoměsta, tedy její přírodní a vesnickou, ale i druhou moderní, v podobě nákupních velkocenter a nezbytných komerčních objektů.

Délka trasy:
Celá trasa, tak jak je popsaná, je dlouhá něco málo přes 11 km.
Pokud se rozhodnete maximálně využít autobusových linek PID a metra, rovněž vynecháte i procházku po PP Hostivické rybníky, ujdete od autobusu k památné olši v Sobíně a zpět 1,2 km. Od metra Stodůlky k památné lípě tam a zpět je to 2,2 km.
Procházka po části NS a PP Hostivické rybníky je od zastávky Staré Litovice k autobusu v Břvích u sportovní haly dlouhá 2 km.

Zhodnocení trasy:
Jak je v úvodu naznačeno, trasu lze absolvovat několika způsoby, případně jejich vzájemnou kombinací. Trasa vede, až na nedlouhé stoupání ve Zličíně, po absolutní rovině a po cestách bez terénních komplikací. Problémem může být pro někoho překonání rušného komerčního prostředí v okolí stanice metra Zličín

 

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Vhodné
Lze využít MHD

Vhodné

Možné
Lze využít MHD

2 / 2


Podrobný popis trasy:

Jak bylo naznačeno, trasu lze projít pěšky, případně si některé úseky zkrátit projetím autobusu. Trasu lze pohodlně projet rovněž na kole. Popis průběhu trasy je však popsán pro pěší, tak jako ostatní trasy.


Začátek trasy:

Přestože začátek této trasy leží mimo území Prahy, a navíc i dále od prvního památného stromu, stojí za zvážení. Začátek trasy je u zastávky Staré Litovice, kam vás od stanice metra Zličín dovezou autobusové linky 336 a 347..

Průběh trasy:

   
 0 km

Staré Litovice
Ze zastávky autobusu vede trasa nejprve kousek zpět, ale je vhodné udělat krátkou odbočku:

Odbočka k Litovické tvrzi
Od zasrávky můžete udělat nedlouhou odbočku k zajímavé Litovické tvrzi, ke které dojdete asi po 250 metrech ve směru jízdy.

 0,3 km
Hráz Litovického rybníku
Od zastávky autobusu se vraťte kousek zpět k hrázi Litovického rybníku. Na začátku hráze je silně poškozená, ale stále ještě čitelná první infotabule NS Hostivické rybníky. Zároveň se setkáte se značkou CT číslo 201. Zde odbočte doprava na hráz a pokračujte po ní.
 0,6 km
Do lesa
Pod hrází minete bývalý mlýn, který nyní slouží k obytným účelům a z hráze vejdete mírně vlevo do lesa, kde vede řada pohodlných pěšinek. Cestu vám nadále budou určovat zelenobílé značky NS a budete se pohybovat na území PP Hostivické rybníky. Vaše trasa vede podél vody, můžete jít buď po širší cestě nebo vpravo po paralelní pěšince, kde vede NS a jsou lavičky (bohužel již dost poničené lidmi i věkem).
 1,5 km
Rybník Kala
Pohodlně dojdete před další zdejší rybník, ale také k myslivecké chatě. Kousek před chatou, po levé straně je malé návrší s chabými zbytky zřejmě vyhlídkového altánu, který zde kdysi stával.
Další cesta vede vpravo po hrázi nad rybníkem.
 2,0 km
Břve
Cesta vás dovede ven z lesa do obce Břve, do které vstoupíte ulicí U Obory, na jejím konci na vás čeká další rybník, Břevský.
2,2 km

Autobusová zastávka
Po levé straně je sportovní hala, ale také stejnojmenná autobusová zastávka linky 347. Rovněž zde bývalo koupaliště a kemp, ale z nich jsou dnes již jen ruiny.
Od stavidla rybníku, na opačné straně ul. Hájecké začíná pohodlná pěšinka souběžná s komunikací Hájeckou. Po pěšince dojděte až na konec lesa, zde doprava zpět na Hájeckou a vlevo na Sobín.

3,2 km

Začátek Prahy
Hned za koncem lesa začíná území hlavního města a jeho m. č. Sobín, kterou pokračujte rovně ulicí Ke Břvům.

3,7 km

ul. Hostivická
Dojdete k hlavní ul. Hostivické, zde vpravo dále směrem k centru Prahy.

4,3 km

ul. Blatnická
Těsně před koncem Sobína je autobusová zastávka Blatnická, kam jezdí linky 257 a 306. Samotná ulice Blatnická je malou, slepou uličkou po vaší pravé straně. Tato komunikace vás dovede k památnému stromu.

4,9 km
Olše lepkavá v Sobíně
Ulička se za posledním stavením změní na polní cestu. Na konci polní cesty je malá vodoteč, nad kterou roste olše lepkavá, vyhlášená jako památný strom. Stejnou cestou se musíte vrátit zpět do Sobína. Nyní můžete pokračovat přímo rovně z ul. Blatnické, posledních pár metrů je bez zpevněného povrchu a na konci je ocelová závora u ul. Hostivické.
5,5 km

Cyklotrasa A 15
Další vaše cesta vede kolmo přes ul. Hostivickou, přímo naproti pak začíná ulička a na jejím konci začíná cyklostezka, po ní rovně společně s CT A15 směrem na Zličín.

6,2 km

Zličín
Cyklostezka končí v zástavbě Zličína, kudy jděte stále rovně ulicí Mistřínskou a po chodníku se zámkovou dlažbou, minete pěkně upravený rybníček a přiblížíte se ke křižovatce ulic Strojírenské a Hrozenkovské.

6,6 km

ul. Hrozenkovská
Pokračujte vpravo do ul. Hrozenkovské, po pravici bude nový park, podél něj pokračujte stále rovně k ul. Nedašovské.

6,8 km

ul. Nedašovská
Z ul. Hrozenkovské pokračujte rovně do kopečku směrem k panelovým domům, to jdete po ulici Nedašovské až na její konec, kde je mateřská škola.

7,3 km

Mateřská školka
Objekt mateřské školky musíte obejít vlevo, cestou podél jejího oplocení projdete po chodnících mezi obytnými domy až k rušné ul. Na Radosti.

7,6 km

ul. Na Radosti
K přechodu této ulice vám pomohou světelné semafory, na opačné straně začíná klidná komunikace K Metrů, kudy vede smíšená cyklostezka.

8,1 km

Metro Zličín
V tomto okamžiku jste již opravdu opustili přírodní či vesnickou tváře Prahy a ocitli jste se v ruchu nákupních center a komerčních objektů.
Zde máte dvě možnosti, buď nasednete na metro a popojedete jednu zastávku do Stodůlek nebo budete pokračovat stále pěšky podle následujícího popisu.

Od vstupu do metra vystoupejte k rušné ulici Řevnické a pokračujte po ní vlevo, tedy směrem Tesco a IKEA.

8,6 km Mezi areálem Tesco vlevo a objektem autosalonu vpravo je nedokončená čtyřproudová, slepá komunikace. Po ní dojdete za areál Tesco, kde musíte odbočit vlevo a jít stále podél oplocení objektu. Po pravici budete mít navršený hlinitý val.
9,0 km Konec valu
Na konci valu přijdete k betonové komunikaci, které vede vpravo mírně dolů, tudy pokračujte.
9,2 km

Chaby
Zanedlouho dojdete k nově zrekonstruované usedlosti Chaby, kde je nyní jízdárna. Mezi zdí usedlosti a cestou směrem na Třebonice roste státem chráněné stromořadí starých akátů a lip. Pokud zahnete před areálem, u východní brány, vlevo dolů podél ohradní zdi, po cca 100 metrech dojdete k památné lípě.

Od usedlosti vám zbývá již jen dojít ke stanici metra Stodůlky, kam vás dovede přímá cesta na jejímž konci je  moderní výstavba. Jedná se o bytový komplex nazvaný Britská čtvrť a za ní je několik nových komerčních objektů, mezi nimiž je stanice metra Stodůlky, kde je konec této trasy.

Těsně pod usedlostí Chaby je zajímavé místo zvané Krteň a kostelík sv. Jana a Pavla. Na Krteň můžete dojít cestou, která vede dolů po opačné, západní straně usedlosti a dále kousek po silničce směr Řepy.

Zakončení trasy:

Konec trasy je u stanice metra Stodůlky. Pokud máte zájem si tento výlet prodloužit, nabízí se modrá turistická značka, která začíná kousek od stanice metra u vstupu na poštu. Značka dále pokračuje okolo skanzenu Řepora a směřuje do m. č. Řepy, kde se můžete napojit na zelenou značku a pokračovat do Dalejského údolí.


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Olše lepkavá v Sobíně,
Alnus glutinosa - 065

Strom je chráněn od roku 2003, je vysoký 11 metrů a má obvod kmene 282 cm.
Jediná památná olše na území Prahy roste v místech, kde původně zřejmě stála alej podobných stromů vysázená podél vodoteče, ta se dochovala dodnes. V nedávné době bylo v okolí památné olše vysázeno několik dalších nových stromů. Přestože památná olše roste na místě bývalého křížení cest, nyní k ní vede pouze jediná cesta, ta, kterou jste přišli.

Pod stromem je infotabule s dalšími informacemi.

Lípa srdčitá v Chabech,
Tilia cordata - 044

Strom je chráněn od roku 1994, je vysoký 21 metrů a má obvod kmene u země 510, ve výšce 1,3 metrů je boule a zde má strom průměr 665 cm.

Pod stromem je infotabule s dalšími informacemi.


Zajímavosti na trase:

 Litovická tvrz
 foto

Litovice jsou připomínány již od roku 1266, kdy zde již tvrz stála. Gotickou tvrz, která se dodnes dochovala v takřka nezměněné podobě, postavil okolo roku 1330 Jan IV. z Dražic, který byl pražským biskupem a dlouhé léta pobýval ve Francii, kde se seznámil s vyspělou gotickou architekturou. V následujících letech tvrz často měnila majitele, své určení a byla přestavována. Tvrz byla přeměněna na sýpku, tuto funkci plnila ještě v nedávné době. V současnosti je tvrz prázdná a čeká na rekonstrukci..

 Naučná stezka Hostivické rybníky
 foto

Celá stezka je dlouhá 2,5 km a naleznete na ní 8 zastávek. NS je sice vyznačená v terénu, ale informace o jednotlivých zastávkách si musíte stáhnout z internetové adresy: http://www.csophostivice.cz/hostivickerybniky/stezka/text.htm.

 Přírodní památka Hostivické rybníky
 foto

Maloplošné chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1996. PP zahrnuje několik rybníků a mokřadů a přilehlé porosty. Rybniční soustava byla vybudovaná již ve 14. století.
Zdejší rybníky plnily jednak rybníkářské poslání, ale také napájely zahrady Pražského hradu. Hostivické rybníky jsou nyní chráněna jako biocentrum, tedy území nutné pro zachování ekologické stability krajiny.

Usedlost Chaby
 foto

Starobylá zemědělská usedlost je poprvé písemně zmiňována v roce 1360. Roku 1371 věnovala královna Alžběta, manželka Karla IV., usedlost Chaby záduší sousedního kostela v Krtni.

Krteň
 foto

Původně zde bývala vesnice, z které se dochoval pouze současný kostel, který je z poloviny 13. století, novorománsky přestavěný v roce 1890. V interiéru je dochovaná freska z doby Karla IV. Slovo Krteň je odvozeno od západoslovanského božstva Krta, boha slunce, vítěze nad zimou a dárce nové úrody. Současný kostel tedy zřejmě stojí na místě pohanské svatyně či mohyly.


Tisk 6.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 15120 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru