ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Lesy

Lesopark Letňany - projekt zahájen

První etapa realizace lesoparku Letňany byla zahájena výsadbou prvních lesních porostů. Jedná se o pokračování dlouhodobého záměru hl. m. Prahy zvýšit podíl veřejně přístupné zeleně, a to zejména v oblastech s jejím nedostatkem – tedy především v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy.


Lesopark Letňany - sázení stromů 01  Lesopark Letňany - sázení stromů 03  Lesopark Letňany - sázení stromů 02   


Projekt řeší rozsáhlé území 396 000 m2 (což je více než 25 x větší plocha než Staroměstské náměstí nebo 54 fotbalových hřišť) v prostoru mezi Letňany a Kbely, kde se v současné době nacházejí pole a na části bývalá deponie zeminy, tedy území zcela bez zeleně. Svým rozsahem se jedná o největší nově vznikající zelenou plochu na území Prahy za posledních čtyřicet let.


Lesopark Letňany - situace


Lesopark se nachází mezi postupně zastavovaným územím Letňan, Kbel a Čakovic. Jeho poloha je tedy ideální pro krátkodobou rekreaci, která bude zastavěné území spojovat a vyvažovat jeho záporné vlivy.
Přirozenou vegetací naší oblasti jsou především duby, habry, lípy, méně buky a jedle. V lesoparku budou např. i borovice, třešně a javory. Výšku stromů omezuje letiště, proto v severní části – na deponii – budou spíše jednotlivé stromy s rozsáhlejšími loukami trav a bylin. Celý lesopark je vlastně koncipován s většími tzv. rekreačními loukami s lučním trávníkem.

V rámci prací proběhne ještě v roce 2008 výsadba 82 500 kusů sazenic lesních dřevin, jako základ budoucích lesních porostů. 
Stávající betonárka bude od zbytku území odcloněna větším komplexem nově založeného lesa, dále bude navazovat krajinářsky navržená mozaika lesních a lučních porostů, doplněných navíc rozsáhlou výsadbou více než 310 solitérních stromů, které mají vytvořit příjemné a estetické prostředí pro návštěvníky tohoto území. 
Rovněž je vymezena  základní cestní síť pro pěší i cyklisty, takže již v roce 2010 bude možné projít zelení zcela mimo veřejné komunikace z Letňan až do KbelCelkem je na území lesoparku nově navrženo více než 4 500 metrů nových asfaltových i přírodních cest tak, aby bylo území dobře zpřístupněno jako pro obyvatele Letňan, tak i Kbel a Čakovic.
Severní část, kterou tvoří dva vrchy, bude určena více pro sportování, jižní část především k procházkách. Už při výsadbě stromů se počítá se svahem pro sáňkaře a dětskou cyklotrialovou arénou. Počítá se i s cyklisty a bruslaři. Pro motorizované návštěvníky bude na okraji území u ulice Toužimská vybudováno parkoviště.

Investorem celé akce je hl. m. Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP. Realizace celého projektu by měla být dokončena v roce 2010. Celkové náklady se odhadují na 23 milionů Kč.

Tisk 7.11.2008 | Miloš Cihelka | Přečteno: 44244 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru