ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Ceníky nadstandardních služeb svozových společností

 

Dne 1. 7. 2007 vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
§ 6 písmeno b) této vyhlášky vlastníkovi objektu ukládá povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Zároveň však Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl. m. Praze stanoví, že:
Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrné nádoby bezplatnou zanášku sběrných nádob do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace. Do vzdálenosti bezplatné zanášky se započítá každý schodišťový stupeň jako 1m zanášky.

Službu vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů nabízí svozové společnosti všem svým zákazníkům za tyto ceny:

Pražské služby, a.s. - ceník nadstandardních služeb

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - ceník nadstandardních služeb

IPODEC - Čisté město, a.s. - ceník nadstandardních služeb

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. - ceník nadstandardních služeb

Tisk 27.5.2009 | Miloš Cihelka | Přečteno: 31080 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru