ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Mobilní sběr bioodpadu pomocí VOK

 

Již 2. rokem hl. m. Praha zajišťuje organizovaný sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK). Tato služba je určena občanům hl. m. Prahy a je pro ně zajišťována zdarma. Přistavení VOK probíhá po celou dobu vegetačního období, tj. od dubna do konce listopadu vždy o víkendu od 9.00 do 12.00 nebo od 13.00 do 16.00. Kontejnery jsou přistavovány na předem ohlášené místo a po celou dobu je u nich přítomna obsluha.

Do projektu mobilního sběru bioodpadu nejsou zapojeny městské části, jejichž zástavba je charakteristicky městská s minimálním výskytem zahrad. Jedná se o centrální oblasti – Prahu 1, Prahu 2 a  7. 

Do kontejnerů je možné odkládat bioodpad ze zahrad.: větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu.


mobilní svoz bioodpadu pomocí VOK


Harmonogram přistavení VOK na bioodpad naleznete na webových stránkách městských částí a dále na nástěnkách,v místních časopisech apod.

 

Tisk 4.4.2011 | Miloš Cihelka | Přečteno: 26332 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru