ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami !

 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s.r.o. zahájil v průběhu jara 2011 realizaci projektu „Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“.
Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, byl vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin - biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je dále recyklovatelný.
 

Kompostér JRK 900Kompostér byl poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde jsou specifikovány podmínky, za kterých je kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).
Na jaře 2011 bylo účastníkům Projektu (vlastníkům rodinných a bytových domů) na základě smluv o výpůjčce zapůjčeno celkem 805 ks kompostérů.

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o.

Vrámci projektu spustila spol. ISES s.r.o. webové stránky www.odpadovecentrum.cz.

V rámci inventarizace majetku Hl. m. Prahy bude koncem roku 2011 provedena kontrola umístění kompostérů, které byly předány účastníkům Projektu.
Kontrola bude provedena v listopadu 2011 a účastníci Projektu budou o přesném termínu informováni cca 1 týden předem. Pokud účastníkovi Projektu nebude termín kontroly vyhovovat, může o změnu termínu požádat prostřednictvím kontaktního formuláře.
Oprávnění zástupci půjčitele, kterými jsou pracovníci společnosti ISES, s.r.o., budou vybaveni Průkazkou, pověřením k provedení kontroly a formulářem o provedení inventury.
Děkujeme účastníkům Projektu za spolupráci při inventuře, zejména za umožnění vstupu na pozemek účastníka projektu za účelem provedení kontroly umístění kompostéru.

Tisk 26.10.2011 | Miloš Cihelka | Přečteno: 28441 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru