ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Výtvarná soutěž „Hledá se odpadový maskot“!

 

Aktuální informace

V nové výtvarné soutěži „Hledá se odpadový maskot“, která startuje na konci října 2011, budou mít žáci základních škol na území hl. m. Prahy možnost popustit uzdu své fantazii. Jejich úkolem bude vymyslet a nakreslit návrh nového „odpadového“ maskota (postavičku, zvířátko nebo rostlinku), která by vtipným způsobem informovala děti i dospělé o důležitých odpadových tématech: třídění odpadu či využití odpadu jako druhotného zdroje.
Vítězný maskot bude dále profesionálně zpracován a použit pro ekologickou osvětu a vzdělávání.
Po celou dobu trvání soutěže, tedy od 21. října do 22. prosince 2011, budou na webových stránkách Envis - Informační servis o životním prostředí v Praze veškeré podrobné informace o soutěži.

dřevěná postava s ? 


Pravidla


1)    Soutěž je určena žákům základních škol na území hl.m. Prahy. Soutěže se zúčastňují jednotlivci, kteří vytvoří návrh na maskota pro třídění odpadu, využití odpadu jako druhotného zdroje. Tento návrh můžou vytvořit v rámci výtvarné výchovy nebo kroužků pořádaných školou, ale samozřejmě také v rámci jiných svých aktivit. V rámci soutěže mohou maskota také pojmenovat.

2)    Soutěž bude zahájena 21. října 2011 a ukončena 22. prosince 2011, pokud nebude stanoveno organizátorem jinak. Vyhodnocení proběhne do 15. ledna 2012.

3)    Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci (údaje prosím uveďte na zadní stranu výkresu):
·    jméno a příjmení autora
·    věk autora
·    případný název maskota
·    poštovní adresa autora

4)    Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu výtvarnou práci.

5)    Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír (maximální velikost papíru - formát A3).

6)    Do soutěže je možno zařadit pouze návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.

7)    Výtvarná díla je nutno doručit na adresu Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21  nejpozději do 22. 12. 2011. Výtvarná díla doručená po tomto datu nemohou být do soutěže zařazena.

8)    Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel - Odbor ochrany prostředí MHMP - si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.

9)    Zásilku označenou slovem "Maskot" s přesnou zpáteční adresou posílejte na adresu: Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
Kontaktní osoby:
Miloš Cihelka, tel 236 004 242, e-mail: milos.cihelka@cityofprague.cz,
Bc. Klára Mändlová, tel 236 004 287, e-mail: klara.mandlova@cityofprague.cz .


Ceny

Návštěva ZOO Praha *
Návštěva Botanické zahrady *
Návštěva Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Praha *
Knihy (především s tématikou životního prostředí a ekologické výchovy)
Propagační předměty

*) návštěvy všech zařízení budou zajištěny pro odměněné a jejich rodinné příslušníky.


Kdo se stane vítězem, zveřejní vyhlašovatel v průběhu měsíce ledna 2012 prostřednictvím internetových stránek a vítěze písemně pozve na vyhodnocení a předávání cen. Prostřednictvím internetových stránek vyhlašovatel včas informovat o místě a termínu vyhlášení vítězů i o dalších důležitých událostech.Aktuality

Během listopadu a prosince 2011 došlo na Odbor ochrany prostředí celkem 254 prací. Všechny práce byly převedeny do digitální podoby, výběr bude k nahlédnutí v galerii.
Porota rozdělila nejprve všechny práce do dvou kategorií, podle věku autorů (do 10 let včetně a nad 10 let). Následně vybrala z každé kategorie 5 nejlepších návrhů a jejich autory pozvala na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhla dne 20.2.2012  na adrese Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, 2. patro místnost č. 201.


Zástupci  Odboru ochrany prostředí hl.m. Prahy vyhlásili výsledky výtvarné soutěže „Hledá se odpadový maskot!“, předali ocenění 10 nejlepším pracem a udělili také jednu zvláštní cenu. Vítězové obou kategorií obdrželi mimo hodnotných cen také poukaz na návštěvu ZOO Praha.


ocenění v kategorii do 10 let

Kostinová Michaela - ReRuka (Pha 10)

Kostinová - ReRuka 

Daňová Klára - Odpaďáček (Pha 8) 

Daňková - Odpaďáček I. 

Galášová Zuzana - Recyklík (Pha 9) 

Galášová - Recyklík 
ZŠ a MŠ Na Slovance - bezejména (Pha 8)  ZŠ a MŠ Na Slovance 

ZŠ Řeporyje - Pavouček  (Pha 5) - 1. místo 

ZŠ Řeporyje - Pavouček podzimníček 

Otomanský Rostislav - Medvídek (Pha 10) - zvláštní cena 

Ottomanský - Méďa Čmucháček ocenění v kategorii nad 10 let

Čermáková Veronika - Recykláček (Pha 5)  Čermáková - Recykláček 
Koňařík Michal - Lupak (Pha 8)   Koňařík - Lupak 
Němcová Silvie - Dráček Recykláček (Pha 4)    Němcová - Dráček Recykláček

Vorontsová Gali - Kytka (Pha 5)

 Vorontsová

Šulcová Marie - bezejména (Pha 5) - 1. místo 

 Šulcová

 

Tisk 20.2.2012 | Miloš Cihelka | Přečteno: 37189 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru