ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Pilotní projekt - sběr a svoz nápojových plechovek

 

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s. zahájí od 1.5.2013  ve vytipovaných městských částech pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek. Tato obalová komodita v posledních několika letech zaznamenala velký nárůst. Na základě těchto skutečností a vzhledem k rostoucímu počtu podnětů od občanů hlavního města se Magistrát hl. m. Prahy rozhodl spustit pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek.

Pro pilotní projekt byly vybrány celkem 3 městské části hl. m. Prahy. Jedná se o MČ Praha 1, Praha 17 a Praha - Klánovice. Tyto MČ byly vybrány s ohledem na převažující typ jejich zástavby – sídlištní, činžovní a zástavba rodinných domů. Na území těchto MČ budou na předem vytipovaná stanoviště tříděného odpadu umístěny samostatné sběrné nádoby určené pro sběr nápojových plechovek. V rámci pilotního projektu budou využívány nádoby o objemu 240 a 1100 l.

 IMG_0214.jpg nádoby na sběr nápojových plechovek kontejnery na sběr nápojových plechovek


Do přistavených sběrných nádob bude možné odkládat nápojové (hliníkové) plechovky všech druhů a velikostí.

Sběrné nádoby budou mít šedou metalickou barvu a budou označeny informačními samolepkami, kde budou uvedeny základní informace o sběru komodity.
Celkem bude sběr nápojových plechovek probíhat na 45 stanovištích tříděného odpadu. Seznam stanovišť tříděného odpadu, u kterých budou sběrné nádoby na nápojové plechovky přistaveny, je uveden v příloze.


Samolepka - sběr nápojových plechovek   


Rádi bychom touto cestou oslovili občany hl. m. Prahy a jeho návštěvníky, kteří se budou pohybovat ve zmiňovaných MČ, aby se aktivně zapojili do tohoto pilotního projektu a pomohli tak získat ucelené informace o možnostech sběru nápojových plechovek na území hlavního města. Je to další cesta, jak šetřit finanční prostředky i životní prostředí.
Výroba hliníku je energeticky velmi náročná dokonce přibližně 23x více než výroba skla. Recyklací hliníkového odpadu se ušetří až 97 % energie, které by bylo potřeba k výrobě kovu z primární suroviny. Při výrobě hliníku je zároveň vyprodukováno velké množství toxického odpadu, který při úniku může způsobit katastrofu podobně jako v nedávné době v Maďarsku.

Je jen na nás samotných, jak se k této možnosti třídění postavíme a dáme tak potřebný impuls k celoplošnému sběru. Pojďme společně dokázat, že třídění nápojových plechovek má smysl.


V případě dotazů kontaktujte Ing. Lukáše Jandu z odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, tel.: 236 00 42 63, e-mail: Lukas.Janda@praha.eu


 

Tisk 26.4.2013 | Miloš Cihelka | Přečteno: 39890 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru