ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Výsledky sběru nápojových plechovek, pokračování pilotního projektu

 

 pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek, ilustr.foto


Pilotní projekt probíhal na MČ (Praha 1, Praha 17, Praha Klánovice) až do 31.10.2013. Za 6 měsíců se na 45 stanovištích podařilo vysbírat cca 780 kg nápojových plechovek.

Po poměrně překvapivých výsledcích bude pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek nadále pokračovat.

Po domluvě s partnerem projektu Pražské služby, a.s. se podařilo zajistit 4 nová stanoviště na Praze 1 a 4 nová stanoviště na Praze 4 (viz. tabulka). Ostatní stanoviště na Praze 1, Praze 17 a v Praze Klánovicích zůstávají. Pouze v Praze Klánovicích byly vyměněny nádoby o objemu 1100 l za nádoby o objemu 240 l. Tato změna byla provedena z důvodu menší výtěžnosti komodity v této MČ, který souvisí s menší hustotou zalidnění.
Navazující pilotní projekt má za úkol sledovat výtěžnost komodity v zimních a jarních měsících, kde lze očekávat pokles výtěžnosti v důsledku nižších teplot. Doba trvání navazujícího pilotního projektu je od 1.11.2013 do 30.6.2014.

více k zahájení pilotního projektu

podrobná analýza projektu

 

tabulka č.1 - Seznam stanovišť u kterých jsou umístěny nádoby na sběr nápojových plechovek

počet městská část číslo stanoviště   název stanoviště
1.  Praha 1 0001/002  2. Mariánské náměstí 3 
2.  Praha 1 0001/004  4. Široká 24 
3.  Praha 1 0001/005  5. Dušní 17 
4.  Praha 1 0001/007  7. Kozí 5-7 
5.  Praha 1 0001/008  8. Na Perštýně 1 
6.  Praha 1 0001/012  12. Revoluční 23-25 
7.  Praha 1 0001/016  16. Senovážné náměstí proti č.26 
8.  Praha 1 0001/017  17. Opletalova proti č.41 (u parku) 
9.  Praha 1 0001/018  18. Bolzanova proti č.1 (u parku) 
10.  Praha 1 0001/021  21. Žitná 21 
11.  Praha 1 0001/028  28. Vítězná 2 
12.  Praha 1 0001/029  29. Říční 3-4 
13.  Praha 1 0001/030  30. Melichova 1 
14.  Praha 1 0001/034  34. Malostranské náměstí 1 
15.  Praha 1 0001/035  35. Pohořelec 25 
     
16.  Praha 4  0004/030  30. Podolská x Pravá 
17.  Praha 4  0004/046  46. Pacovská x Jankovská 
18. Praha 4  0004/094  94. Vavřenova (u samoobsluhy) 
19.  Praha 4  0004/288  288. Hlavní x Choratická 
     
20.  Praha 17 0017/002  2. Žufanova 1096-1099 
21.  Praha 17 0017/005  5. Vondroušova 30 
22.  Praha 17 0017/007  7. Čistovická x Třanovského 
23.  Praha 17 0017/008  8. Galandova (parkoviště) 
24.  Praha 17 0017/010  10. Galandova 1242 
25.  Praha 17 0017/012  12. Žufanova x Španielova 
26.  Praha 17 0017/014  14. Šimonova 110/1 
27.  Praha 17 0017/015  15. Čistovická x Boršovská 
28.  Praha 17 0017/017  17. K Trninám x audova 
29.  Praha 17 0017/025  25. Makovského 1142 
30.  Praha 17 0017/027  27. Španielova 1297 
31.  Praha 17 0017/028  28. Vondroušova 1210 
32 Praha 17 0017/029 29. Vondroušova 1167
33. Praha 17 0017/030 30. Bazovského 1228
34. Praha 17 0017/033 33. Opuková x Kartounářů
35. Praha 17 0017/034 34. Žalanského (parkoviště u Penny)
36. Praha 17 0017/035 35. Mrkvičkova 1356
37. Praha 17 0017/041 41. Podkrkonošských tkalců x Na bělohorské pláni
38. Praha 17 0017/045 45. Španielova 1277
39. Praha 17 0017/047 47. Makovského 1224
40. Praha 17 0017/048 48. Na chobotě 1346-1349
41. Praha 17 0017/049 49. Makovského 1140-1145
42. Praha 17 0017/051 51. Galandova 1243-1246
43. Praha 17 0017/053 53. Španielova 1284-1290
44. Praha 17 0017/056 56. Laudova 1015
45. Praha 17 0017/057 57. Nevanova 1063-1068
46. Praha 17 0017/061 61. Na Fialce II
47. Praha 17 0017/062 62. Makovského u č.1177 (na parkovišti)
48. Praha 17 0017/065 65. Na Chobotě 1343-1345
49. Praha 17 0017/066 66. Vondroušova 1189-1191
     
50. Praha - Klánovice 2021/001 1. Všestarská x Jeníkovická
51. Praha - Klánovice 2021/009 9. Kuchařská 683 (záliv)
52. Praha - Klánovice 2021/012 12. Medinská 495
53. Praha - Klánovice 2021/013 13. V soudním 200 

pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek, ilustr.foto  pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek, ilustr.foto  pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek, ilustr.foto IMG_1050.jpg  IMG_1051.jpg


 

Vzhledem ke stále větší oblibě nápojových plechovek lze očekávat v průběhu dalších let nárůst této komodity. Dále je potřeba uvést, že recyklací hliníku lze uspořit až 95% energie potřebné při výrobě hliníku z bauxitu. Recyklací hliníku také dochází k omezení vypouštění skleníkových plynů až o 95%. Hliník je jako surovina recyklovatelná téměř neustále.

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do pilotního projektu. Současné výsledky ukázaly, že třídění této komodity je možné. Pevně věříme, že navazující pilotní projekt bude minimálně stejně úspěšný. Pojďme společně ukázat, že ochrana a recyklace surovin má smysl.


V případě dotazů kontaktujte Ing. Lukáše Jandu z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, tel.: 236 00 42 63, e-mail: Lukas.Janda@praha.eu

Tisk 6.11.2013 | Miloš Cihelka | Přečteno: 27211 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru