Autoři a spolupracovníci

Celková redakce
Ing. J. Šolc
kontakt: IMIP, Žatecká 2, 11001 Praha 1
tel.: 02/2448-5314 (5315), fax: 02/24811902, E-mail: JSOLC@IMIP.MONET.CZ

OVZDUŠÍ

A - EMISE: Ing. M. Pyš, Ing. O. Hrubý, Ing. B. Bretschneider, Ing. P. Machálek, Ing. J. Šolc, Ing. K. Horníček
B - IMISE: RNDr. J. Fiala, CSc., RNDr. I. Hůnová, RNDr. J. Sládeček, Ing. J. Ostatnická, Ing. J. Šantroch, CSc., Ing. J.Šolc, Ing. J. Jahn, P. Dostálek
C - OSTATNÍ: RNDr. J. Keder, CSc., RNDr. L. Němec, Ing. V. Píša , Ing. D. Weidenhofferová, Ing. S. Jeřábek, Ing. J. Polanská

VODA
Ing. J. Šolc, Ing. Š. Červinka, Ing. M. Jankovská, Ing. P. Urbánek, Ing. J. Kobr, Ing. S. Bauman, Ing. E. Nesměráková, Ing. H. Schinkmanová, Ing. K. Zeis

MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA
J. Pospíšilová, Ing. J. Šolc, RNDr. Č. Holubová, Ing. V. Študent, Ing. R. Kumpánová, RNDr. J. Vávra, CSc., RNDr. V. Kameníčková, Mgr. J. Voltr, Ing. J. Haleš, MUDr. M. Drašnar, MUDr. O. Rybníček

ODPADY
Ing. P. Šulc, Ing. M. Špaček, RNDr. M. Blahutová, Ing. I. Jirásková, JUDr. H. Dobiášová

HLUK
Ing. V. Zúber, podklady MUDr. P. Šišma, Ing. D. Kratochvílová

DODATKY
Ing. Z. Toniková, RNDr. I. Krouman , Ing. J. Šolc

Spolupráce na přípravě tiskové verze publikace
Ekokonzult - Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová (sazba), V. Míšková (jazyková korekce), H. Holá, J. Pospíšilová
RNDr. J. Dušek (příprava dat), Hydrosoft Veleslavín (GIS)

Obraz na titulní straně
Ivan Svatoš


Organizace, které poskytly údaje pro zpracování ročenky

Děkujeme všem organizacím, které přispěly svými údaji ke zpracování ročenky. Největšími přispěvateli jsou:

Česká inspekce životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Pražská kanalizace a vodní toky

Pražské vodárny

Pylová informační služba

Statistická správa hl. m. Prahy

Státní zdravotní ústav

Ústav dopravního inženýrství

Útvar rozvoje hl. m. Prahy Výzkumný ústav vodohospodářský TGM