ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Slavnostní vyhodnocení 11.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských základních školách

Žáci na pražských základních školách se již 11 let úspěšně podílí na ochraně našeho životního prostředí formou sběrových ekologických soutěží, které pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl.m.Prahy akciová společnost Středočeské sběrné suroviny.

Slavnostní závěrečné vyhodnocení soutěže s předáním cen se uskutečnilo v úterý 14. června 2005 ve 14:00 hodin ve Velké zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy.

Odměny získalo 5 nejlepších škol podle celkového množství nasbíraného papíru a dalších 5 nejlepších škol podle průměru na jednoho žáka. Současně byli odměněni i nejlepší účastníci doprovodných ekologických soutěží ve sběru plastových víček, hliníkových obalů a nápojových kartonů.

Soutěž probíhá od r.1994, kdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina – papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin.

Letošního 11. ročníku soutěže pod názvem „Velká cena Nestlé a Středočeských sběrných surovin“ se zúčastnilo celkem 104 základních škol, což je téměř polovina pražských základních škol (48%).

Celkem se sběru starého papíru  ve školním roce 2004/2005 zúčastnilo 35 108 žáků, kterým se podařilo nashromáždit zatím rekordní množství papíru v historii soutěže - 1 315 950 kg. V průměru připadá na jednoho žáka 38 kg.

Nasbírané množství papíru na školách představuje 9 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města. Navíc získává město finanční prostředky za vytříděnou surovinu od společnosti EKO-KOM a.s. Jednotlivé školy jsou také, kromě odměn za nejlepší výsledky, motivovány tržbami za odevzdaný papír.

Vítězem letošní soutěže se staly Ratibořická 1700, Praha 9-Horní Počernice (podle množství nasbíraného papíru-113 160 kg) a ZŠ Mýtní 73, Praha 9-Běchovice (podle průměru na žáka–236 kg).

V doprovodných ekologických soutěžích se na 1.místě umístily ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 ve sběru plastových víček s množstvím 3 961 kg a ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 z Prahy 7, kde žáci nasbírali 199 kg hliníku. Nejvíce nápojových kartonů nasbírala MŠ Omská 6/1354 z Prahy 10–51 kg.

Žákům pražských základních škol se tak podařilo vrátit do recyklačního procesu 1 315 950 kg starého papíru, 34 417 kg plastových víček, 506 kg hliníkových obalů a 116 kg nápojových kartonů, celkem 1 350 989 kg cenných druhotných surovin.

Pro vítěznou školu připravil generální partner soutěže firma Nestle Česko s.r.o. cenu ve formě „oběda“ pro všechny žáky školy. K dalším hodnotným cenám připraveným pro soutěžící patřily - digitální fotoaparát; sada–tiskárna, kopírka, scanner; Hifi věž; ceny od společností Ikea, Tesco, Nowaco, McDonald´s; lístky do ZOO, Fata Morgány aj.

Vedle cen byly nejlepším pražským školám daného regionu předány poháry, které obdržely tyto základní školy:

ZŠ Náměstí Curieových 2, Praha 1 - Pohár starosty městské částí Praha 1

ZŠ Norbertov 1/126, Praha 6 - Pohár starosty městské částí Praha 6

ZŠ Ústavní, Hlinická 1/400, Praha 8 - Pohár starosty městské částí Praha 8

ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Pohár starosty městské částí Praha – Horní Počernice

Dvě nejlepší pražské školy obdržely z rukou pana radního RNDr.M.Gregara pohár primátora hl.m.Prahy. Jednalo se o ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice. Žáci této školy se opravdu snažili a v I.kategorii podle celkového množství nasbíraného papíru daleko předběhly ostatní pražské školy. Nasbírali úctyhodných 113 160 kg starého papíru. ZŠ Mýtní 73, Praha 9 obdržela pohár za nejlepší umístění ve II.kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka ( 236 kg).

K ekologické motivaci soutěže přispívají i každoroční novinky. Letos to byla „Novoroční soutěž“ vyhlášená na prosinec a leden s hodnotnými cenami společnosti T-mobile a speciální motivační soutěž, kde nejlepší školy a žáci byli určení losováním přímo při slavnostním vyhodnocení.

Vedle generálního partnera soutěže firmy Nestle Česko s.r.o. byli dalšími partnery soutěže firmy: Tetra Pak ČR s.r.o., Euro Waste a.s., ČEZ a.s., Tesco Stores ČR a.s., Generali pojišťovna a.s., Chiquita ČR s.r.o., Norske Skog Štětí a.s., Nowaco ČR s.r.o., Linde Technoplyn a.s., Ikea ČR s.r.o., Canaria Travel s.r.o., OMV Česká republika spol. s r.o., 3.Princova a.s.-Völkl, ZOO Praha.

Mediální podporu soutěže v průběhu roku zajišťovaly Český rozhlas, TV Praha, TV Prima, Radio Relax, Večerník Praha , Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Listy hl.m.Prahy a Metro.

Významným projevem úspěšnosti sběrových ekologických soutěží byla nominace projektu a jeho ocenění v mezinárodní soutěži „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004“ (Business Leaders Forum), která probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Projekt získal zvláštní cenu za ekologickou výchovu.

zvláštní cena.jpgFOTOGALERIE (fotografie z minulých ročníků soutěže)


Přehled jednotlivých ročníků soutěže ve sběru starého papíru

Školní rok

Počet přihlášených škol

Množství sebraného papíru (kg)

1994 / 1995

20

105 362

1995 / 1996

39

375 665

1996 / 1997

54

391 251

1997 / 1998

42

426 161

1998 / 1999

62

749 039

1999 / 2000

73

977 438

2000 / 2001

69

849 550

2001 / 2002

77

 961 920

2002 / 2003

69

 956 720

2003 / 2004

95

1 215 500

2004 / 2005

104

1 315 950

 

Tisk 3.8.2005 | Miloš Cihelka | Přečteno: 15582 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru