ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Akce EVVO připravované na září až prosinec 2007 (výběr)

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr - akce pro veřejnost:

Místo konání akcí a bližší informace o programech:
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: 271 750 548; E-mail: info@toulcuvdvur.cz, http://www.toulcuvdvur.cz
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

 

 

 

Pořadatelem akcí (pokud není řečeno jinak) je Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič.
Programy jsou připravovány pro rodiče s dětmi. V případě, že má o program zájem školní družina, je nutná individuální domluva s organizátory (s výjimkou velkých sobotních akcí, na které se není třeba objednávat).

z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr

 

Ladův rok na Toulcově dvoře
Celý rok 2007 si budeme na některých akcích Toulcova dvora připomínat pana Josefa Ladu a jeho dílo. V tomto roce má totiž tento významný malíř, mistrně zachycují život našich předků a lidové tradice, dvě významná výročí – 120 let od narození (17.12.1887) a 50 let od úmrtí (14.12.1957).
http://www.toulcuvdvur.cz/laduvrok.asp

 

ZÁŘÍ

středa 5.9. / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:00 – 17:00
Jarní setkávání na farmě a přímý kontakt se zvířátky si získal vaší oblibu. Jsou připravena i podzimní setkávání. Zakončíme je vždy nějakou malou aktivitkou. Kráva by měla mít telátko, a tak další aktivity zaměříme na něj.
Místnost: Velká přednášková
Účastnický poplatek: dospělí 30,- Kč; děti 15,- Kč.
Poznámka: Skupinám maminek s dětmi (kluby či jiná kamarádská seskupení) nabízíme možnost objednat si tento program (za stejných podmínek) samostatně v těchto dnech: 10.9. a 17.10. Dohodnout se lze na na tel. 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz. Skupina by neměla být větší 20ti osob včetně dětí.

pátek 14.9. a sobota 15.9. / 14. BIOJARMARK A DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI
letos s důrazem na specialitu každé ekofarmy
Biojarmark bude zahájen v pátek 14. září 2007 ve 14 hodin a potrvá do 19 hodin. Přepokládáme, že se ho i letos zúčastní na tři desítky ekozemědělců a obchodníků s biopotravinami z České republiky i ze zahraničí. Při nákupu, ale i ochutnávkách se hosté mohou od prodejců dozvědět více o jejich způsobu hospodaření, výrobě a zpracování nabízených produktů.
Setkání ekologických zemědělců s jejich příznivci obohatí v sobotu 15. září od 10 do 18 hodin Dožínková slavnost, která vyvrcholí ve 14:30, kdy vjede do dvora našňořený žebřiňák s koňmi a chasou doprovázený průvodem s folklórní muzikou, při níž si lze i skočit v kole. Dvůr se kromě bioprodejců po celý den zaplní také řemeslníky a dalšími tradičními prodejci.
Dítka i rodiče si opět budou moci vybrat z celodenní nabídky tvůrčích dílniček a her inspirovaných tématem dožínek. Děti si budou moci udělat chlebové placky - od vymlácení obilí až po pečení v peci. Na vylosované účastníky čekají ceny v podobě biopotravin. Návštěvníci si budou moci rovněž prohlédnout zvířata farmy, historické prostory dvora - renesanční špýchar a gotický sklep a budou mít poslední možnost shlédnout výstavu historických fotografií „Hostivař našich dědů a pradědů“.
Vstupné v pátek: dobrovolné
Vstupné v sobotu: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 100 Kč, 2 dospělí a 2 děti 160 Kč
Více informací

sobota 22.9. / BLANIČTÍ RYTÍŘI, LEŽÍCÍ, SPÍCÍ (vycházka)
Kraj kolem Blaníků nabízí unikátní přírodu, starobylé kostelíky a za odměnu pohled z rozhledny na středočeskou krajinu. Všem, kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz sdělíme přesné informace o odjezdu.
Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí!

pondělí 24.9. / PRÁCE SE LNEM / 15:00 – 16:30 a 16:45 – 18:15
Seznámíte se s tímto přírodním materiálem a jeho zpracováním (lámání, čištění, spřádání nitě na vřetánku). Pro děti bude připraven pracovní list – panenka Lenka.
Účastnický poplatek: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč.
Místnost: Špýchar

pátek 28.9. / NA VÁCLAVA K VÁCLAVOVI (vycházka)
Svátek sv. Václava nabízí příležitost vypravit se ven, poznat přírodu v našem okolí a udělat něco pro své zdraví. Připravili jsme pro vás vycházku z Lysé nad Labem půvabnou polabskou krajinou do Čelákovic, symbolicky kolem kaple sv. Václava. Délka trasy je 8 km, vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Všem, kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz sdělíme přesné informace o odjezdu.
Probíhá v rámci akce "Měsíc ekologické výchovy"
Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí!

 

ŘÍJEN

středa 3.10. / ODPOLEDNE PODLE PANA LADY / 15:00 – 18:00
Skrčené nohy u ohníčku
olízne jazyk plamene.
Přiložte ještě! – Za chviličku
brambory budou pečené.

verše Ladislava Stehlíka – Pasáci
„ ... Pro ty podzimní ohníčky na pastvách měl jsem rád i podzim ... Vzduch byl prosycen příjemnou vůní kouře. Všude na polích se pracovalo. Vybíraly se brambory, dobývaly se řepy, silo se nové obilí...“
Josef Lada – Kronika mého života

Verše i úryvek nastínily náplň tohoto podzimního odpoledne. Ano – vůně bramborové natě, pečené brambory v popelu a bramborové hrátky. Pokud počasí dovolí, dojdou si děti vybrat brambory přímo na pole. Kdo bude mít chuť, vyrobí si papírového draka. Můžete přicházet během odpoledne, nejpozději však okolo 17:00, abyste se mohli zúčastnit všech aktivitek.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, 1 dosp.+2 děti 90 Kč, 2 dosp.+2 děti 130 Kč
Místnost: Velká přednášková

sobota 6.10. / SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT / 10:00 – 18:00
Na návštěvníky akce čeká pestrý program se zvířaty a o zvířatech. Kromě prohlídky farmy a našeho zookoutku, který pro vás připravili děti z chovatelských kroužků vás čeká H-apasionata (odnož slavné koňské show, kterou předvedou děti a lektoři jezdeckých kroužků na huculech). Těšit se můžete na dojení a sýrování, na zásah sanitky Pražské záchranné služby pro zvířata a živé netopýry. Zejména milovníkům psů je určeno vystoupení Záchranné brigády kynologů a ukázky agility. Psi návštěvníků si mohou vyzkoušet zaběhnout coursing – terénní psí honičku za umělou návnadou.
Část programu bude určena milovníkům kultury - koncert, taneční vystoupení, vernisáž výstavy výtvarné soutěže dětí „Pomáháme zvířatům“ s oceněním vítězů. Na návštěvníky čeká také společenská událost - křest našeho narozeného telátka. Zejména pro děti jsou připraveny dílničky se zvířecí tématikou (medová dílna, výroba zvířátek z vlny a papíru, keramická zvířátka, textilní dílna ap.) a řada soutěží (házení podkovou, vědomostní soutěž, opičí dráha). Ceny do soutěží věnovali sponzoři akce.
Pořádá: sdružení SRAZ
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 100 Kč, 2 dospělí a 2 děti 160 Kč

středa 10.10. / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:00 – 17:00
 Jarní setkávání na farmě a přímý kontakt se zvířátky si získal vaší oblibu. Jsou připravena i podzimní setkávání. Zakončíme je vždy nějakou malou aktivitkou. Kráva by měla mít telátko, a tak další aktivity zaměříme na něj.
Místnost: Velká přednášková
Účastnický poplatek: dospělí 30,- Kč; děti 15,- Kč.
Poznámka: Skupinám maminek s dětmi (kluby či jiná kamarádská seskupení) nabízíme možnost objednat si tento program (za stejných podmínek) samostatně v těchto dnech: 10.9. a 17.10. Dohodnout se lze na tel. 271 750 548 či
Nutná rezervace na tel. 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz. . Skupina by neměla být větší 20ti osob včetně dětí.

sobota 13.10. / STROMY V ŘEMESLECH NAŠICH PŘEDKŮ / 10:00 – 16:00
Druhé setkání SEV Toulcův dvůr a Dendrologické zahrady v Průhonicích. Chystáme opět zábavné i poučné putování zahradou, tentokrát za našimi domácími stromy a tradičními řemesly s nimi spojenými. Čekají vás hry, dílničky a setkání s lidmi, kteří dále uchovávají řemeslnou dovednost svých předků – řezbářem, kolářem, a možná i dalšími řemeslníky, připraveno bude povídání o uhlířích. Na památku si odnesete zajímavý soutěžní list a malou odměnu pro děti.
Koná se v areálu Dendrologické zahrady v Průhonicích.
Vstupné: Vstupné do zahrady: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč; soutěžní list 20 Kč.
Spolupořádá VÚKOZ, Dendrologická zahrada Průhonice.

sobota 20.10. / DEN STROMŮ / 10:00 – 16:00
Letošní oslavu svátku stromů zahájíme v 10:00 vernisáží výstavy „Ořechy, oříšky a ovoce našich babiček“. Od 10:30 hod. budou otevřeny rukodílné i výtvarné dílničky, soutěže, divadelní a hudební vystoupení. Budete moci obdivovat práci řezbářů.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 90 Kč, 2 dospělí a 2 děti 130 Kč.

22.10. – 22.11. / OŘECHY, OŘÍŠKY A OVOCE NAŠICH BABIČEK (výstava)
Nejrůznější ořechy a oříšky, stejně jako další suché plody, zaujmou vnímavého pozorovatele neokázalou krásou a rozmanitostí tvarů, barevných odstínů a vůní. Kouzlo umocní ukázka téměř již zapomenutého ovoce našich babiček, např. kdoulí a mišpulí. Přijďte na naši výstavu načerpat síly, inspiraci a pohodu pro nadcházející předvánoční čas. Pro zájemce bude připravena i malá sbírka receptů.
Otevřeno: všední den od 14:00 do 17:00, soboty a neděle 14.00-16:00
Vstupné: dobrovolné

pondělí 22.10. / KRAJINA JOSEFA LADY – NOSTALGIE ČI VÝZVA? (seminář) / od 16:00
Úvahy o krajině, o jejím vývoji, o nutných či zbytečných změnách... Účast na tomto odpoledním semináři přislíbili RNDr. Václav Cílek, RNDr. Václav Ziegler, PhDr. Pavel Bureš, Mgr. Jaroslav Vanča, Mgr. Josef Lada a další. Zváni jsou všichni, které tato problematika zajímá či trápí.
Seminář pořádá 4. ZO ČSOP ve spolupráci se SEV Toulcův dvůr.
Vstup: zdarma
Místnost: Stáje 1

pondělí 29.10. / ATELIER VČELKY MÁJI / 15:00 – 18:00
Hravé a tvůrčí odpoledne se včelím voskem. Z tohoto příjemného materiálu budeme vyrábět betlém i jiné drobné figurky. Můžete přicházet během odpoledne, nejpozději však v 17:30, abyste si stihli vše vyrobit.
S sebou: ostrý nožík a krabici na výrobky.
Účastnický poplatek: dospělí 40 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 80 Kč
Místnost: Stáje

 

LISTOPAD

sobota 3.11. / ČERTOVOU BRÁZDOU K SÁZAVĚ (vycházka)
Hlubokými hvozdy zbrázděnými roklemi se dostaneme až do míst, kde se česky psalo už ve dvanáctém století. Všem, kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz sdělíme přesné informace o odjezdu.
Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí!

sobota 10.11. / PERNÍKOVÁ SOBOTA / 9:00 – 14:00
Účastníci se naučí nejen dělat těsto, klasickou bílou polevu a papírové kornoutky, ale seznámí se také s perníkovým kořením a jinými, dnes již méně známými způsoby zdobení perníku. Podnikneme také malé putování historií perníkářského řemesla. Domů si odnesete několik osvědčených perníkářských receptů.
S sebou: Váleček na těsto, dřevěné prkénko, ostrý nůž na vyřezávání tvarů, krabičku na výrobky a pracovní zástěru.
Nutná rezervace na tel. 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz.
Účastnický poplatek: 200 Kč (dítě, pokud bude vyrábět s rodiči zdarma). Cena zahrnuje suroviny, materiál, pracovní list, lektorné, čaj nebo kávu). Zájemci si mohou objednat na místě oběd.
Místnost: Stáje

čtvrtek 15.11. / ÚSMĚVY PANA LADY / od 16:30
Za necelý měsíc bude mít pan Josef Lada dvě výročí (* 17.12. – 120 let a +14.12. – 50 let). Měsíc listopad byl pro svou nostalgičnost vybrán záměrně. Jak již název napovídá, nebude to smutné vzpomínání. Setkáte se s báječnými lidmi, kteří mají a chtějí na toto téma něco říci. Bude se předčítat, hrát, zpívat. Navštíví nás dětský soubor Mikeš z Říčan, Osminka z Prahy, divadelní spolek Imperiál z Prahy a vnuk Mgr. Josef Lada…
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Místnost: Stáje

pondělí 19.11. / HRÁTKY S HLÍNOU / 15:00 – 18:00
Tato „hliněná“ dílnička je zaměřena na výrobu drobností. Pracovat budeme s materiálem, který tvrdne na vzduchu. Přineste si starou košili nebo zástěru, kterou si můžete zamazat a krabici na výrobky. Můžete přicházet během odpoledne, ale tak, abyste si stihli vše vyrobit.
Účastnický poplatek: dospělí 40 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč
Místnost: Velká přednášková

pondělí 26.11. / ADVENTNÍ VĚNCE / 13:30 – 15:30 a 16:30 – 18:30
radiční program, při kterém si vyrobíte adventní věnec, proběhne i letos ve dvou termínech. První skupina bude pracovat od 13:30 do 15:30 h., druhá od 16:30 do 18:30 hod. Přineste si s sebou nůžky, případně i zahradnické nůžky a stuhy či bodce a čtyři svíčky.
Nutná rezervace na tel. 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz.
Účastnický poplatek: 100 Kč. (Zahrnuje jedno slaměné kolo, hřebíky, chvojí, suché květy, metodický list a lektorné.
Pokud si nechcete věnec pověsit na dveře, ale chcete jím ozdobit slavnostní stůl, můžete si při rezervaci za doplatek 50 Kč doobjednat 4 ks adventních svíček a bodců na svíčky. Barvu svíček můžete zvolit bílou, červenou či modrou.
Místnost: Stáje

 

PROSINEC

sobota 1.12. / STAROČESKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK / 10:00 – 16:00
Tradiční předvánoční setkání, při kterém budete mít možnost si zakoupit malé dárečky, zpříjemnit si chvíle se starými řemesly, v dílničkách vyrobit drobné předměty vztahující se k Mikuláši a předvánočním času, zazpívat si Vánoční písně, zahřát se medovinou… V podvečer se budete moci potkat s postavami, které se na vsi v adventu pohybovaly – Martinem počínaje a Perchtou konče. K vidění bude i Hrusický ponocný.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 100 Kč, 2 dospělí a 2 děti 160 Kč

sobota 8.12. / VÁNOCE VE STŘEDU ČECH – V ROZTOKÁCH (vycházka)
Symbolickou tečku za letošními vycházkami uděláme v samém srdci Čech na Levém Hradci. Zjistíme, jestli také existoval Pravý Hradec a jakou novou výstavu mají v roztockém muzeu. Všem, kteří se přihlásí na tel.: 271 750 548 či info@toulcuvdvur.cz sdělíme přesné informace o odjezdu.
Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí!

pondělí 10.12. / VÁNOCE NA STATKU – tentokrát ve znamení Betlémů / 14:00 - 18:00
fotogalerie z loňska
Tradiční odpolední setkání při výrobě svíček, ozdobiček, malování perníčků, přáníček,... Budete mít možnost vidět tradiční i netradiční Betlémy. Můžete přicházet během odpoledne, nejpozději však v 17:00, aby jste si stihli vše vyrobit.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, 1 dosp.+2 děti 90 Kč, 2 dosp.+2 děti 130 Kč.
Místnost: Stáje

21.12.2007 – 1.1.2008 / VÝSTAVA BETLÉMY NA TOULCOVĚ DVOŘE
I letos bude v průběhu vánočních svátků přístupná v překrásném prostoru barokních stájí výstava perníkových i dalších betlémů (vyřezávaných, papírových, vlněných) od dospělých tvůrců i dětí. Otevřeno denně od 14:00 do 16:00.
Vstupné: dobrovolné
Místnost: Stáje


Akce pro volný čas dětí a rodin na Toulcově dvoře podpořili:

  • Zentiva a.s.
  • Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. města Prahy
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Akce pro veřejnost byly finančně podpořeny Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

 

Tisk 31.7.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 12118 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru