ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DUŠE STROMŮ

 

Pastelková královna, výtvarnice Marie Brožová, známá svým projektem Obhajoba pastelky, vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ „DUŠE STROMŮ“ ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami, Střediskem ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy, Palácem knih Luxor a dalšími partnery.

výtvarnice Marie Brožová - Duše stromů


Soutěž by měla být motivací pro děti i dospělé k tvůrčí činnosti, která dělá člověka člověkem, a připomenout, že příroda je živá a vnímá nás stejně tak jako my vnímáme ji. Zároveň by měla vést nejen k citlivému vnímání přírody, ale i mezilidských vztahů. Stromy si zaslouží úctu, respekt a také přátelství a lásku. Tento vztah je potřeba rozvíjet v dětech od nejútlejšího věku.

Účastníci soutěže (ve čtyřech věkových kategoriích – předškolní věk, do 10 let, do 15 let a 16 let a více) budou mít za úkol vytvořit jakoukoli technikou strom, jak by vypadal, kdyby byl bytostí, se kterou je možné komunikovat. Soutěžící můžou nakreslit svůj oblíbený druh stromu, anebo konkrétní strom, který mají rádi.

Soutěžní obrazy (opatřené jménem, udáním věku, adresou a telefonním číslem) je možné odevzdat osobně na projektu Obhajoba pastelky, v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze, (v oddělení výtvarného umění v 1. patře) a ve Středisku ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice) do 30. září.

Od 8. do 14. září, každý den od 10.00 do 17.00 hodin se bude pořádat tvůrčí dílna Duše stromů ve spolupráci výtvarného projektu Marie Brožové Obhajoba pastelky a Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy v parku Stromovka (v místech před bývalou Šlechtovou restaurací). Tato tvůrčí dílna bude určená pro všechny věkové kategorie a otevřená všem návštěvníkům, individuálním i organizovaným školním výpravám. Jádrem této tvůrčí dílny bude kreslení obrazu s tématikou duše stromů, při kterém Marie Brožová, známá svým projektem Obhajoba pastelky, bude vysvětlovat svou techniku pastelek a motivovat návštěvníky přímo na místě k tvorbě v pastelkové dílně. Současně bude probíhat dendrologická dílna v rámci lesní pedagogiky pod odborným vedením zkušených pracovníků ze Střediska ekologické výchovy, která bude stromy představovat z přírodovědného hlediska. Tuto dílnu budou po další dohodě doplňovat doprovodné jednodenní programy spojené s tématem ochrany přírody – např.třídění odpadu, výroba recyklovaného papíru, program občanského sdružení Merlin – společnosti ochrany dravců a sov aj..

Smyslem dílny Duše stromů bude spojit pohled umělecký a pohled přírodovědecký na stromy a přírodu vůbec. Toto spojení by mělo rozvíjet komplexní vnímavost všech věkových kategorií k přírodě. Tvůrčí dílny jsou vzdělávací a výchovné a budou realizovány zdarma pro všechny účastníky.

Nejlepší práce budou vystavené v závěrečné výstavě směřované ke dni Stromů 21. října 2008, kdy proběhne vyhlášení výsledků a předání atraktivních cen ve všech kategoriích (v průběhu měsíce května bude celá soutěž zveřejněna na www.pastelky.cz a dalších webových stránkách partnerů včetně konkrétních cen pro jednotlivé kategorie.

Tisk 8.8.2008 | Miloš Cihelka | Přečteno: 22760 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru