ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Dobrá praxe ekoškolek – seminář

Ve dnech 13.-14. listopadu 2008 se ve velkém jednacím sále Magistrátu HMP na Mariánském náměstí koná českoněmecký seminář k environmentální výchově v mateřských školách „Dobrá praxe Ekoškolek”.

Cílem semináře je otevření odborné diskuse k možnostem uplatňování ekologických přístupů v rámci praxe mateřských škol v ČR. Soustředí se jak na identifikování problémů spojených s provozem  různých typů ekoškolek (včetně lesních školek), tak na začleňování různých ekovýchovných programů a aspektů do činnosti MŠ. Seminář zároveň představí dobrou praxi Spolkové republiky Německo v této oblasti, zejména se zaměřením na lesní školky.

ekoškolky - ilustrační foto

 

První den semináře budou diskutovány zkušenosti a podmínky pro EVVO v mateřských škol v SRN i v ČR a proběhnou workshopy na následující témata: bariéry v oblasti EVVO v mateřských školách, jak by měla vypadat ideální ekoškolka a proč by měl být rozvoj ekoškolek podporován.

Druhý den semináře bude věnován prezentaci výstupů z workshopů a zejména pak  příkladům dobré praxe uplatňování ekovýchovných aktivit v činnosti MŠ (zkušenosti v ČR i SRN).

 

Seminář proběhne ve spolupráci Ministerstva životního prostředí České republiky a Spolkové republiky Německo a Hlavního města Prahy a je určen zástupcům veřejné správy a pedagogům z mateřských škol.


Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.apusos.cz/ekoskolky.htm
Bližší informace o semináři poskytuje: Mgr. Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí; tel.:26712 2272; email: miroslav.novak@mzp.cz), Mgr. Ing. Petr Holý (MHMP; tel: 236004257; email: petr.holy@cityofprague.cz).

Tisk 23.10.2008 | Jiří Stach | Přečteno: 14549 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru