ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Nabídka seminářů efektivní metodiky environmentální výchovy nejen pro pedagogy

Sdružení TEREZA pořádá cyklus seminářů, které Vám nabídnou řešení pro výuku problematických oblastí environmentální výchovy.

Zajímá Vás, jak…

  • naplánovat výuku environmentální výchovy od cílů k prostředkům?
  • vést diskuzi na kontroverzní téma?
  • naučit žáky pracovat s texty a informacemi?
  • umožnit žákům skrze vlastní zážitky lépe pochopit složité ekologické problémy?
  • vytvářet u žáků pozitivní vztah k přírodě přímo v terénu?
  • přistupují k environmentální výchově ostatní učitelé i studenti VŠ?

 

Využijte cyklu seminářů, které Vám nabídnou řešení pro výuku problematických oblastí environmentální výchovy. Všechny semináře budou vedeny pomocí metod aktivního učení, sami si budete moci vyzkoušet různé strategie a metody.

Cyklus seminářů je postaven modulově tak, aby umožňoval individuální výběr. Každý přihlášený pedagog absolvuje minimálně úvodní seminář (1.) a libovolný počet dalších seminářů (2. – 5.)

semináře efektivní metodiky environmentální výchovy nejen pro pedagogy, ilustrační foto

 

Termíny seminářů:

1. Úvod do metodiky environmentální výchovy (cíle a plánování) 30. března 2010
Na semináři blíže poznáte faktory, které přispívají k utváření environmentálně odpovědného chování žáků. Budeme se věnovat také plánování výuky environmentální výchovy od cílů k prostředkům.

2. Výuka v přírodě 29. dubna 2010
Seminář bude probíhat venku. Sami si vyzkoušíte, jak využít přírodní prostředí pro navázání pozitivního vztahu žáků k přírodě.

3. Práce s informacemi 18. května 2010
Různé informace o ekologické problematice budeme zpracovávat několika metodami, které umožní jejich kritické vyhodnocení.

4. Diskusní techniky 14. října 2010
Využitím diskuse ve výuce můžete u žáků posilovat osobní zaujetí pro problémy životního prostředí a učit je vyjadřovat svůj názor. Na semináři vyzkoušíme, jak konstruktivně vést diskuzi nad kontroverzními ekologickými tématy.

5. Simulační hry 23. listopadu 2010
Sami zažijete simulační hru s ekologickou tématikou, kterou poté rozebereme a ukážeme si, pro které cíle výuky EV je tato metoda vhodná.

 

Projekt je otevřený pedagogům z celé Prahy, semináře budou probíhat v sídle Sdružení TEREZA na Praze 1. 

Ceny se odvíjí od počtu navštívených seminářů - za účast na jednom semináři – 300 Kč, při účasti na třech a více je poskytnuta sleva.

Přihlásit se můžete na: jana.zelenkova@terezanet.cz

Podrobnější obsah seminářů naleznete na stránce: http://www.terezanet.cz/seminare_jen_informace_nestaci.html

Tisk 3.3.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 29195 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru