ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Den Země na Praze 12 aneb ,,Povodně? Vichřice? Ničivá sucha? Můžeme jim zabránit!”

Městská část Praha 12 zve na devatenáctý ročník veřejně osvětové akce Den Země, která se bude konat v sobotu 24. dubna od 10 do 16 hodin v novém volnočasovém areálu Freestyle Parku Modřany, ul. Vltavanů.

Den Země v Praze 12, 2010, plakát, ilustrační obr

 

Na programu se podílí základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec, oddíl Ostříži z Kamýku. Partnerem akce je občanské sdružení Freestyle Park Modřany.

Tématem letošního Dne Země bude změna klimatu.  Návštěvníci se mohou těšit na soutěže s ekologickou tématikou pro děti i rodiče, připravena je i soutěž pro školy, indiánská stezka, dále vystoupí divadelní soubor Piškot s představením ,,Jak se zachraňuje Země“, občanské sdružení Merlin pro ochranu sov a dravců, voltižní a jezdecký oddíl TJ Orion, připravena je i zábavně naučná prezentace činnosti meteorologické stanice, přítomen bude i informační stánek Pražských služeb, ekofarma Počernice se svou prezentací ekologického zemědělství aj. Jako každý rok na Vás čekají zajímavé odměny za účast v soutěžích.

Kdo má chuť aktivně podpořit myšlenku Dne Země a něco konkrétního udělat pro životní prostředí kolem sebe, je vítán při úklidu odpadků v Modřanské rokli, a to dne 23. dubna, úklid bude probíhat po celý den pod záštitou ZO ČSOP Koniklec nebo 20. dubna v lesoparku Kamýk, se srazem před hájenkou v 16 hodin, vede oddíl Ostříži z Kamýku.

Základní školy se mohou zapojit prezentací své ekologické činnosti a zúčastnit se soutěže s názvem ,,Ekostopař“, kterou vyhlásil ZO ČSOP Koniklec, a jejíž hlavním cílem je vzbudit v žácích zájem o dění a stav životního prostředí. Úkolem žáků je vystopovat v okolí školy ekologický problém či místo s přílišnou zátěží životního prostřední, nebo místo které nesplňuje nároky na veřejné prostranství, s důrazem na životní prostředí. V návaznosti na to mají žáci tento problém, resp. místo zmapovat, určit a popsat pravděpodobného původce - příčinu problému a navrhnout jeho možné a proveditelné řešení. Výsledkem pak budou plakátové prezentace, které budou vystaveny při akci ve výše uvedeném volnočasovém areálu. Soutěže ,,Ekostopař” se mohou zúčastnit i rodiny, které své prezentace mohou předat na místě. Školy se také mohly a stále ještě mohou zapojit do soutěže s názvem Modřanská baterka, jejíž cílem je nasbírat co největší množství použitých baterií – monočlánků, které jsou nebezpečným odpadem a je nutno je ukládat zvlášť od běžného komunálního odpadu do speciálních červených kontejnerů, které jsou umístěny ve školách. A jaké jsou výsledky této celoroční soutěže, to se dozvíte právě na Dni Země, kde k této příležitosti budou všichni účastníci soutěže odměněni.

 

 Den Země v Praze 12, 2010, mapka  Freestyle areál se nachází u Vltavy při ulici Vltavanů nedaleko ulice K Jezu (pod modřanským jezem), kde lze navštívit  restauraci na lodi  Port 62 nebo se lze občerstvit ve stáncích v areálu.


 

Vstup na akci je zdarma.
Den Země Prahy 12 je tradičně pořádán za finanční podpory firem působících na území městské části. 
   
kontakt: Ing. Ivan Tatai, OŽP, ÚMČ Praha 12


Tisk 6.4.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 33731 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru