ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Živlové dny na pražských školách

(převzato z tiskové zprávy Sdružení TEREZA z 15. 06. 2010)

Ve školách zapojených do projektu „Děti ve svém živlu aneb jak se dělá ekovýchova“ proběhly v dubnu a květnu tematické dny o vodě, půdě a vzduchu.  Žáci většinou s podporou starších spolužáků objevovali jednotlivé živly v souvislosti s dopadem lidské činnosti na životní prostředí.


ilustrační foto - Děti ve svém živlu, ZŠ nám. Interbrigády


Tematické dny byly vyvrcholením dvouletého projektu, který koordinuje Sdružení TEREZA. „Zapojené třídy zkoumaly během projektu dva vybrané živly a vliv lidské činnosti na jejich kvalitu. V závěru projektu připravili žáci se svými učiteli tematické dny pro své spolužáky, někde i rodiče a blízkou veřejnost školy. Během živlového dne předávali ostatním, co se během projektu naučili a na jaké souvislosti přišli,“ vysvětluje smysl tematických dnů koordinátor projektu Josef Regner. Nejoblíbenějším tématem se stala voda. Den na toto téma proběhl ve školách ZŠ Kunratice, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a FZŠ Brdičkova. K vodě přidali půdu nebo vzduch v ZŠ Mendíků, ZŠ Dědina, ZŠ Náměstí Interbrigády a ZŠ Waldorfská. Vzduch zkoumali v ZŠ Botičská a ZŠ Hostýnská. 

Jak živlový den probíhal? Například v Základní škole Kunratice připravovali program pro celý první stupeň žáci sedmé třídy.  Předem si rozmysleli, co by chtěli dětem ukázat, připravili si potřebné pomůcky a celé dopoledne pomáhali mladším spolužákům objevovat svět vodního živlu. Děti porovnávaly chuť kohoutkové a vodovodní vody a debatovaly nad jejich výhodami, při pozorování skutečného modelu pískového filtru přemýšlely, jak se čistí voda v přírodě, nebo pomocí jednoduchých pokusů odhalovaly dopady běžných mycích prostředků na vodní ekosystém. „Je to docela fuška učit děti. Pořád se překřikují a nedávají pozor. Učitelé to mají fakt těžký,“ zhodnotila práci na stanovišti žákyně sedmé třídy.

 

Děti ve svém živlu, ZŠ nám. Interbrigády Děti ve svém živlu, ZŠ Kunratice Děti ve svém živlu, ZŠ Botičská


I v ostatních školách uplatnili při organizaci dne princip „děti učí děti“. Program pro své spolužáky připravovali se svými učiteli i žáci prvního stupně. Paní učitelka Renata Krásová ze ZŠ Waldorfská píše v zápisu akce: „Koordinátorem akce byli žáci 3. třídy v čele se svou třídní. Samostatně si pro své spolužáky z první až páté třídy, připravili svá stanoviště jen s malou korekcí.“. V Prokopském údolí si tato třetí třída připravila sedm stanovišť např. Odpadky, odpadky hejbejte se nebo Studánková víla.

Pro Základní školu Mendíků nebyl takový den novinkou. Každý rok tu jeden den „děti učí děti“. Žáci druhého stupně si na jedno téma připravují hodiny pro své mladší spolužáky. „Žáci, kteří si program pro ostatní připravují, jsou většinou unavení a jsou rádi, že už to mají za sebou, ale zároveň je to baví a vždy se už těší na další takovou příležitost,“ říká o svých žácích paní učitelka Lucie Matulíková.

Kontakt:
Martina Kubešová
Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
Tel.: 224 816 868, martina.kubesova@terezanet.cz, www.terezanet.cz

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


 
Sdružení TEREZA - Velké změny začínají od nejmenších
Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

www.terezanet.cz

 

 

 

Tisk 15.6.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 32299 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru