ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Co prožily a objevily Děti ve svém živlu

(převzato z tiskové zprávy Sdružení TEREZA z 2. 7. 2010)

270 zkoumajících žáků, 12 vzdělávajících se učitelů, 20 tvořivých lektorů, 12 výukových programů, 12 elektronických pracovních listů, 12 metodik k návazným praktickým úkolům, 10 živlových dnů pro celou školu a 120 stran publikace! To jsou výsledky dvouletého projektu "Děti ve svém živlu - Jak se dělá ekovýchova".


ZŠ Kunratice, výukový programDvě stě sedmdesát žáků z pražských škol zkoumalo během dvou let dva vybrané živly – vodu, vzduch či zemi. S jejich pomocí vedli učitelé své žáky k jednání odpovědnému k životnímu prostředí. Podpořil je v tom projekt Děti ve svém živlu - Jak se dělá ekovýchova, koordinovaný Sdružením TEREZA. V rámci projektu vznikla metodika, kterou mohou už v příštím školním roce využít pedagogové z 1. a 2. stupně základních škol.

 

 ZŠ Kunratice, Den Země, ilustrační foto  Jaký byl školní rok s živlem voda na ZŠ Kunratice? Žáci sedmé třídy se poprvé setkali s živlem na výukovém programu "Kde začíná a končí řeka" ve Sdružení TEREZA. Putovali s kapkou vody od jejího pramene do ústí do moře. Zjistili, jak lidská činnost ovlivňuje její kvalitu a uspořádali si zasedání s návrhy na zlepšení situace konkrétně na řece Vltavě. Ve škole potom zkoumali kvalitu vody v Kunratickém potoce, který jim teče za školou. Na druhém programu v TEREZE "Velké vodní pátrání" objevovali žáci souvislosti používání čisticích prostředků s kvalitou vody. Při návazných úkolech si zahráli na detektivy a vyšetřovali používání čisticích prostředků a plýtvání vodou u nich ve škole i doma. Na Den Země si sedmáci spolu s Ekotýmem připravili pro mladší spolužáky z prvního stupně stanoviště, kde jim předávali, co sami zjistili a objevili o vodě. Na konferenci pak tři zástupci sedmé třídy předvedli na modelu fungování vodního filtru. Filtr si sami vyrobili právě pro Den Země.

 

Na závěr projektu se uskutečnila konference. Zapojené třídy tu se svými učiteli prezentovaly svou práci v projektu. Účastníci konference si mohli vyzkoušet pokusy s vodou, půdou a vzduchem a jiné aktivity, kterými je provedli zástupci zapojených tříd a lektoři živlových výukových programů. V závěru konference natočily týmy žáků reportáž o živlech. V reportáži se zaměřily na hodnocení projektu. Takto hodnotí projekt Karolína Krabcová z osmé třídy ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad: „Projekt Děti ve svém živlu přinesl naší třídě hodně zkušeností od pokusů po zpracování posterů. Bylo to velice zajímavé, hodně nás to bavilo a musím říct, že můj názor na životné prostředí se tím projektem hodně změnil.

ZŠ Kunratice, návazné úkoly ZŠ Kunratice, návazné úkoly

 

Kontakt:
Martina Kubešová
Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
Tel.: 224 816 868, martina.kubesova@terezanet.cz, www.terezanet.cz

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


 
Sdružení TEREZA - Velké změny začínají od nejmenších
Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

www.terezanet.cz

 

 

Tisk 16.7.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 32382 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru