ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Děti se učily zkoumat a ovlivňovat své okolí se Sdružením TEREZA

(převzato z tiskové zprávy Sdružení TEREZA z 14. 7. 2010)

ekologické výukové programy Sdružení TEREZA, vodní svět, ilustrační foto

Přes pět tisíc dětí se během ekologických výukových programů učilo zkoumat a ovlivňovat prostředí, ve kterém žijí. V terénu žáci objevovali vodní svět, vnímali přírodu všemi smysly a pátrali po vývoji krajiny Prokopského údolí. Pod střechou zažili hru o ubývání pralesa, zjišťovali možnosti šetření energií, vodou i dalšími zdroji, vyrobili si ruční papír a odhalovali souvislosti svého každodenního jednání s kvalitou ovzduší, vody či půdy.

V potoce je více života, než jsem si myslela,“ sdělila své dojmy z výukového programu Vodní svět žákyně 6. třídy.  Během tohoto programu žáci putují podél Dalejského potoka a zkoumají jeho prostředí. Určují rostliny i živočichy žijící u potoka; sestavují koloběh vody; pozorují, jak mohou kvalitu vody ovlivnit lidská obydlí a na závěr loví a určují drobné živočichy žijící v Dalejském potoce.

Sdružení TEREZA uskutečnilo ve školním roce 2009/10 celkem 290 ekologických výukových programů pro žáky od 1. třídy základní školy po studenty středních škol. Učitelé mohou pro své třídy vybrat program v terénu i v klubovnách Sdružení TEREZA dle tématu, které jim zapadá do výuky. Programy jsou zaměřeny na budování vtahu k životnímu prostředí, rozvoj dovedností šetrného spotřebitele a porozumění aktuálním problémům životného prostředí, např. znečištění vody, ovzduší a degradace půdy, ubývání zdrojů, kácení pralesů či klimatické změny.

V tomto školním roce mohli učitelé nově objednat také programy v cyklu. Tyto programy na sebe navazují a jsou doplněny o metodické materiály pro navázání na téma ve výuce. Jana Zelenková, koordinátorka výukových programů, popisuje cyklus takto: „Například v cyklu Živel vzduch se žáci na prvním programu seznamují se složením vzduchu a příčinami i důsledky jeho znečištění. Ve škole navazují úkoly, při kterých měří vybrané hodnoty ovzduší v okolí jejich školy (např. prašnost či hluk). Na druhém výukovém programu ve Sdružení TEREZA se již hlouběji zabývají tím, jak mohou kvalitu ovzduší ovlivnit lidé svým každodenním jednáním a hledají strategie, jak mohou oni sami k čistšímu ovzduší přispět. Po programu ve škole tyto strategie ověřují a zkoušejí (např. možnost cesty do školy na kole, sázení stromů apod.)“.

 

Kontakt:
Martina Kubešová
Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
Tel.: 224 816 868, martina.kubesova@terezanet.cz, www.terezanet.cz


Sdružení TEREZA - Velké změny začínají od nejmenších
Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

www.terezanet.cz

 

Tisk 15.7.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 32084 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru