ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Skalka

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Katastrální území: Smíchov (Praha 5)

Rozloha: 9,82 ha

Skalka tabule mapa Skalka tabule letec. snímek_04

Stránka o území je v přípravě !

Důvod ochrany: Dva křemencové hřbety oddělené měkkými břidlicemi. Významné geologické odkryvy v řevnických křemencích (ordovik) dokumentující litologický vývoj v této přípřežní části pražské pánve. Hřbety porůstá vřesová doubrava s jednotlivými teplomilnými prvky.

PP Skalka v k. ú. Smíchov je výchoz ordovických hornin - křemenců a břidlic, které zde vytvářejí geomorfologicky výrazné „kozí hřbety„ pokryté převážně kyselými doubravami bikovými, ve vrcholových partiích zakrslými doubravami, v nižších partiích na hlubším a vlhčím substrátu dubohabřinami. Na jižních svazích přecházejí do vřesové doubravy, kde zde pomístně sledovat přirozené zmlazení dubu. Bylinné patro lesního porostu je v důsledku podkladu chudého živinami velice jednoduché. Ke chráněným druhům zde rostoucím patří např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago). Z dalších rostlin možno jmenovat skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a kokořík vonný (Polygonatum odoratum). Vyskytuje se zde také řada synantropních druhů.

Na lesních i nelesních stanovištích se vyskytují teplomilné druhy hmyzu.

V lomových stěnách lomu na „Ladronce“ jsou na vrstevních plochách lavic křemenců patrny nerovnosti mořského dna a stopy po lezení mořských organismů (např. červů).

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 Bělozářka liliová Skalka tabule  Skalka tabule doubravy jižních svahů  Skalka tabule křemencové hřbety v horní části území
 Bělozářka liliová (Anthericum liliago)
Foto: J. Vávra
 Doubrava jižních svahů
s patrným přirozeným zmlazením dubu. Foto: P. Slavík
 Křemencové výchozy
"kozích hřbetů" v horní části území. Foto: P. Slavík

 


 


 

 

Tisk 23.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 16908 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru