ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Pod Žvahovem

 

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Katastrální území: Hlubočepy (Praha 5)

Rozloha: 0,50 ha

Pod Žvahovem tabule mapa  Po Žvahovem tabule letec. snímek_05

Důvod ochrany: Na přirozených svazích s východní orientací význačná teplomilná vegetace vápencových skalních výchozů se společenstvem česneku horského a rozchodníku bílého. Významný geologický profil vývoje pražské pánve ve spodním devonu a vývoje života v tomto období.

Přírodní památka Pod Žvahovem je součástí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Hlíznaté vápence zlíchovského souvrství zde vytváří podobu obřího písmene A- tento tvar vrásy se nazývá antiklinála (opak = synklinála). Horní část profilu je přerušena železniční tratí. Skalní svah vznikl těžbou v zaniklém lomu Švagerka, který dal nalezišti jméno. V době budování skalního zářezu železnice zde  bylo možné nalézt devonské trilobity, korály, hlavonožce i vzácné zbytky ryb a suchozemských rostlin. Naleziště bylo známé i Joachimu Barrandovi.

Hlízy ve vápencích (tmavé shluky) jsou tvořeny rohovci- tj. vysráženým SiO2 organického původu.

Květena na této lokalitě je dvojího druhu: na skalní stáni s jižní expozicí převládají teplomilná společenstva reprezentovaná kostřavou sivou, walliskou  a nově nastupujícím kavylem a netřesky. V trvale zastíněném železničním zářezu nacházíme vlhkomilné rostliny jako kapradiny a mechy.

Také zvířena je zastoupena teplomilnými druhy plžů, stepními brouky střevlíky, dřepčíky a nosatci. Skalní sutě využívají ještěrky obecné. Skalní stěna bývalého lomu mimo instruktivního geologického profilu je příkladem přirozené sukcese. Po více než 100 letech je tato lokalita prakticky identická s okolními přirozenými skalními výchozy.

Zajímavostí je v levé části profilu zbytek staré stezky z části vylámané ve skále, která kdysi spojovala Zlíchov s Hlubočepy. Stezka byla používána v době, kdy jarní  vody zaplavovaly levý břeh Vltavy a ústí Hlubočepského potoka.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 PP Pod Žvahovem tabule hlíznaté vápence, černé = rohovce  Jižní svah PP Pod Žvahovem tabule

Hlíznaté vápence s vystupujícími
černými rohovci (foto: J. Tůma)

Jižně exponované svahy
přírodní památky (foto J. Tůma)

 


 

 

Tisk 9.7.2004 | | Přečteno: 14674 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru